zadanie

Zadanie maturalne nr 3, matura 2016 (poziom podstawowy)


Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:

A. c=1,5a
B. c=1,6a
C. c=0,8a
D. c=0,16a


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W rozwiązaniu zadania skorzystamy z definicji procenta:

p%\quad liczby\quad a,\quad to \quad \frac{p}{100}\cdot a = \frac{p\cdot a}{100}

Mamy więc z treści zadania:

b=\frac{48}{100}a\\b=\frac{32}{100}c

Otrzymaliśmy dwie równości. Możemy więc obie prawe strony równosci do siebie przyrównać. Otrzymujemy wówczas:

\frac{48}{100}a=\frac{32}{100}c/\cdot 100\\ 48a=32c/:32 \\ c=1,5a

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© CKE, 2016-10-30

Zadania podobne

kulkaZadanie 330 - obliczanie procentu danej liczby
Oblicz:
a) 23% z 23, b) 0,1% z 0,01, c)5% z 1/5, d) 16% z 5/12, e) 7,2% z 2,7, f) 1% z 5

kulkaZadanie 331 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Populacja zająca na danym obszarze liczyła 200 osobników. W ciągu roku wzrosła o 12 %. Jaka jest liczebność populacji zająca po roku czasu?

kulkaZadanie 332 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Buty kosztowały 122 zł. Sprzedawca obniżył cenę o 3%. Ile kosztowały buty po obniżce?

kulkaZadanie 333 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jacek włożył do banku 50 zł na miesięczną odnawialną lokatę o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile odsetek Jacek otrzyma po 3 miesiącach?

kulkaZadanie 334 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Ania pożyczyła od koleżanki 150 zł na 3%. Ile musi oddać pieniędzy?

kulkaZadanie 799 - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?