Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie maturalne nr 7, matura 2016 (poziom podstawowy)


Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa:
Zadanie maturalne - 2016
A. 91°
B. 72,5°
C. 18°
D. 32°


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wykorzystujemy twierdzenie: Wszystkie kąty wpisane w dany okrąg i oparte na tym samym łuku są równe i równe połowie kąta środkowego opartego na tym samym łuku.

kąty wpisane i środkowy

Kąt środkowy ma miarę 118°, zaś kąt wpisany oparty na tym samym łuku jest sumą kąta o mierze 27° i szukanego kata, oznaczmy go przez γ. Mamy więc:

118° = 2(27°+γ)/:2
59° = 27° + γ
γ = 59° - 27°
γ = 32°

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© CKE, 2016-11-01


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy