zadanie

Zadanie 38 - równanie logarytmiczne


Rozwiązać równanie \log_{x}{x}=1


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Określamy dziedzinę równania:

\begin{cases} x^>0 \\ x\neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x\in (0;1)\cup (1;+\infty)

\log_{x}{x}=2 \Leftrightarrow x^1=x
x^1=x \\ x-x=0 \\ 0=0
Równanie \log_{x}{x}=1 jest tożsamościowe (ma nieskończenie wiele rozwiązań).

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Najpierw musimy określić dziedzinę równania, czyli zbiór wszystkich wartości x, dla których równanie (w tym logarytm) ma sens matematyczny.

Warunek pierwszy to taki, że liczba logarytmowana musi być większa od zera. Warunek drugi, jaki musi być spełniony jest taki, że podstawa logarytmu musi być liczbą dodatnią i różną od jedności. Oba warunki możemy zapisać używając klamry lub przedziałów:

\begin{cases} x^>0 \\ x\neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x\in (0;1)\cup (1;+\infty)

Rozwiązań równania będziemy szukać w zbiorze określonym powyżej.

Aby rozwiązać dane równanie wystarczy skorzystać z definicji logarytmu. Mamy więc dla a,b\in R_+ \ i \ a\neq 1

\log_{a}{b}=c \Leftrightarrow a^c=b

Mamy więc:

\log_{x}{x}=2 \Leftrightarrow x^1=x tło tło tło tło tło tło

Dalej już rozwiązujemy zwykłe równanie liniowe (pierwszego stopnia).

Przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę.

x^1=x \\ x-x=0 \\ 0=0

Równanie \log_{x}{x}=1 ma zatem nieskończenie wiele rozwiązań. Cokolwiek byśmy nie podstawili za x (oczywiście w granicy dziedziny równania) otrzymamy zawsze równość prawdziwą.

ksiązki Odpowiedź

Równanie \log_{x}{x}=1 jest tożsamościowe (ma nieskończenie wiele rozwiązań) w swojej dziedzinie (dla liczb większych od zera i różne od jedności)

© Media Nauka, 2009-12-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 37 - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie \log_{x}{x}=2

kulkaZadanie 39 - rozwiązać równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie \log_{x}{3x}=3

kulkaZadanie 40 - rozwiązać równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie \log_{2}{(\log_{3}{x})}=0

kulkaZadanie 41 - rozwiąż równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie logarytmiczne \log_{4}{[\log_{2}{(x-4)}]}=2

kulkaZadanie 42 - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie logarytmiczne \log_{3}{(1-x)}=\log_{3}{(x-3)}+2

kulkaZadanie 43 - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie logarytmiczne \log_{\frac{1}{3}}{(x+2)}+\log_{3}{(x+3)}+1=0

kulkaZadanie 44 - równanie logarytmiczne
Rozwiązać równanie logarytmiczne \frac{2}{\log{x}+1}-\frac{1}{\log{x}-1}=0