zadanie

Zadanie 78 - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły


Zamienić liczbę 0,24(7) na ułamek zwykły.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

0,24(7)=0,24777...=0,24+0,00777...=\frac{24}{100}+0,00777...
0,24(7)=0,24777...=0,24+0,00777...=\frac{24}{100}+0,00777...
a_1=0,007 \\ q=0,1 \\ S=\frac{a_1}{1-q}=\frac{0,07}{1-0,1}=\frac{\frac{7}{1000}}{\frac{9}{10}}=\frac{7}{100\cancel{0}}\cdot \frac{\cancel{10}}{9}=\frac{7}{900} \\ 0,00777...=\frac{7}{900}
0,24777...=\frac{24}{100}+\frac{7}{900}=\frac{9\cdot 24}{9\cdot 100}+\frac{7}{900}=\frac{223}{900}
0,24(7)=\frac{223}{900}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Liczbę 0,24(7) możemy zapisać jako 0,24777... i aby zamienić ją na ułamek zwykły skorzystamy z pojęcia sumy szeregu geometrycznego. Musimy zatem liczbę 0,24777.. przedstawić w postaci szeregu geometrycznego, czyli ciągu sum częściowych

a_1+a_1 q+a_1 q^2+...+a_1 q^{n-1}+...

Zauważamy, że

0,24(7)=0,24777...=0,24+0,00777...=\frac{24}{100}+0,00777...

Zajmijmy się drugim składnikiem sumy:

0,24(7)=0,24777...=0,24+0,00777...=\frac{24}{100}+0,00777... tło tło tło tło tło tło tło

Jeśli przyjrzysz się definicji szeregu geometrycznego i postaci, do jakiej doprowadziliśmy naszą liczbę, to widać podobieństwo. Na niebiesko zaznaczono w szeregu wyraz a1, na zielono - iloraz q. Wyraziliśmy liczbę 0,00777... jako szereg geometryczny. Zrobiliśmy to w celu zastosowania wzoru na sumę szeregu geometrycznego, czyli dla obliczenia sumy wszystkich nieskończenie wielu wyrazów naszego szeregu:

S=\frac{a_1}{1-q} \ dla \ |q|<1

Możemy więc napisać:

a_1=0,007 \\ q=0,1 \\ S=\frac{a_1}{1-q}=\frac{0,07}{1-0,1}=\frac{\frac{7}{1000}}{\frac{9}{10}}=\frac{7}{100\cancel{0}}\cdot \frac{\cancel{10}}{9}=\frac{7}{900} \\ 0,00777...=\frac{7}{900}

Zatem:

0,24777...=\frac{24}{100}+\frac{7}{900}=\frac{9\cdot 24}{9\cdot 100}+\frac{7}{900}=\frac{223}{900}

ksiązki Odpowiedź

0,24(7)=\frac{223}{900}

© Media Nauka, 2009-12-31

Zadania podobne

kulkaZadanie 79 - Zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(13) na ułamek zwykły.

kulkaZadanie 80 - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(c) na ułamek zwykły, gdzie c\in \lbrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9\rbrace.

kulkaZadanie 81 - zastosowanie szeregu geometrycznego
Środki kwadratu o boku długości a połączono ze sobą. W ten sposób został utworzony kwadrat, którego środki boków znów połączono ze sobą i tak dalej. Obliczyć pole powierzchni wszystkich utworzonych w ten sposób figur geometrycznych.

kulkaZadanie 82 - zastosowanie szeregu geometrycznego
Nieskończenie wiele odcinków, każdy o długości o 1/3 mniejszej od długości poprzedniego, ustawiono w linii prostej jeden za drugim. Linijką jakiej długości trzeba dysponować, aby zmierzyć ich łączną długość, jeżeli najdłuższy odcinek ma długość 10 cm?

kulkaZadanie 83 - szereg geometryczny - suma szeregu
Obliczyć \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+...

kulkaZadanie 84 - szereg geometryczny
Obliczyć 1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}+...

kulkaZadanie 85 - zastosowanie szeregu geometrycznego, suma szeregu
Rozwiązać równanie 5+\frac{5}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{5}{x^3}+...=10

kulkaZadanie 86 - szereg geometryczny - równanie
Rozwiązać równanie 1+x+x^2+x^3+..=\frac{8}{7}

kulkaZadanie 87 - zbieżność szeregu geometrycznego
Dla jakich wartości parametru x szereg geometryczny 1+x^3+x+1+(x^3+x+1)^2+(x^3+x+1)^3+... jest zbieżny?