zadanie

Zadanie 96 - ciąg geometryczny


Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego: (2+\sqrt{2},2+2\sqrt{2},4+2\sqrt{2},4+4\sqrt{2},...)


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a_1=2+\sqrt{2} \\ q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{2+2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\frac{(2+2\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}=\frac{4-2\sqrt{2}+4\sqrt{2}-4}{4-2}=\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}
a_n=a_1q^{n-1}=(2+\sqrt{2})(\sqrt{2})^{n-1}=(2+\sqrt{2})\frac{(\sqrt{2})^{n}}{\sqrt{2}}=\\ =(2+\sqrt{2})\frac{(\sqrt{2})^{n}\cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot \sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}+2}{2}(\sqrt{2})^n=\frac{\cancel{2}(\sqrt{2}+1)}{\cancel{2}}(\sqrt{2})^n=\\ =(sqrt{2}+1)(\sqrt{2})^n

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego jest następujący:

a_n=a_1q^{n-1}

Zgodnie z definicją ciągu geometrycznego iloraz ciągu jest równy:

\frac{a_{n+1}}{a_n}=q

Znamy pierwszy wyraz ciągu, iloraz q znajdziemy dzieląc na przykład drugi wyraz przez pierwszy (można też dzielić trzeci wyraz przez drugi, czwarty przez trzeci itp.):

a_1=2+\sqrt{2} \\ q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{2+2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\frac{(2+2\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}=\frac{4-2\sqrt{2}+4\sqrt{2}-4}{4-2}=\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}

Teraz możemy przystąpić do określenia wzoru na n-ty wyraz ciągu:

a_n=a_1q^{n-1}=(2+\sqrt{2})(\sqrt{2})^{n-1}=(2+\sqrt{2})\frac{(\sqrt{2})^{n}}{\sqrt{2}}=\\ =(2+\sqrt{2})\frac{(\sqrt{2})^{n}\cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot \sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}+2}{2}(\sqrt{2})^n=\frac{\cancel{2}(\sqrt{2}+1)}{\cancel{2}}(\sqrt{2})^n=\\ =(sqrt{2}+1)(\sqrt{2})^n

ksiązki Odpowiedź

a_n=(sqrt{2}+1)(\sqrt{2})^n

© Media Nauka, 2010-01-04

Zadania podobne

kulkaZadanie 98 - ciąg geometryczny
Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy \frac{1}{\sqrt{2}}, a siódmy . Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu i obliczyć sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu geometrycznego.

kulkaZadanie 99 - ciąg geometryczny
Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, iloraz tego ciągu jest równy 1/2. Obliczyć sumę wyrazów tego ciągu od wyrazu czwartego do dziesiątego.

kulkaZadanie 100 - ciąg geometryczny
Dla jakich wartości x i y ciąg (5,x,y,\frac{1}{25}) jest ciągiem geometrycznym?

kulkaZadanie 101 - ciąg geometryczny - zadanie z treścią
Głębokość basenu w kształcie prostopadłościanu, który mieści milion litrów wody wynosi 2,5 m. Głębokość, szerokość i długość basenu tworzą ciąg geometryczny. Jaka jest długość i szerokość basenu?

kulkaZadanie 102 z treścią - ciąg geometryczny
Ile metrów studni można wykopać za 1000 zł, jeśli wykonawca oferuje wykopanie pierwszego metra za 1 grosz, a za każdy następny metr dwa razy więcej niż za poprzedni?