zadanie

Zadanie 99 - ciąg geometryczny


Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, iloraz tego ciągu jest równy 1/2. Obliczyć sumę wyrazów tego ciągu od wyrazu czwartego do dziesiątego.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a_1=8 \\ q=\frac{1}{2}
S_{3}=8\cdot \frac{1-(\frac{1}{2})^3}{1-\frac{1}{2}}=8\cdot \frac{1-\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}}=\cancel{8}\cdot \frac{7}{\cancel{8}}:\frac{1}{2}=14 \\ S_{10}=8\cdot \frac{1-(\frac{1}{2})^{10}}{1-\frac{1}{2}}=8\cdot \frac{1-\frac{1}{1024}}{\frac{1}{2}}=8\cdot \frac{1023}{1024}:\frac{1}{2}=16\cdot \frac{1023}{1024}=\frac{1023}{64}=15\frac{63}{64}
S=S_{1-}-S_{3}=14-15\frac{63}{64}=1\frac{63}{64}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Korzystamy ze wzoru na sumę n-wyrazów ciągu geometrycznego:

S_n=a_1\cdot \frac{1-q^n}{1-q}

Powyższy wzór dotyczy sumy wyrazów od pierwszego do n-tego. Mamy w naszym zadaniu obliczyć sumę pierwszych dziesięciu wyrazów ciągu z pominięciem pierwszych trzech. Możemy to zapisać następująco:

S=S_{10}-S_3 \\ a_1=8 \\ q=\frac{1}{2}

Wystarczy więc obliczyć kolejne sumy i odjąć je od siebie:

S_{3}=8\cdot \frac{1-(\frac{1}{2})^3}{1-\frac{1}{2}}=8\cdot \frac{1-\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}}=\cancel{8}\cdot \frac{7}{\cancel{8}}:\frac{1}{2}=14 \\ S_{10}=8\cdot \frac{1-(\frac{1}{2})^{10}}{1-\frac{1}{2}}=8\cdot \frac{1-\frac{1}{1024}}{\frac{1}{2}}=8\cdot \frac{1023}{1024}:\frac{1}{2}=16\cdot \frac{1023}{1024}=\frac{1023}{64}=15\frac{63}{64}

Obliczamy różnicę:

S=S_{1-}-S_{3}=14-15\frac{63}{64}=1\frac{63}{64}

ksiązki Odpowiedź

S=1\frac{63}{64}

© Media Nauka, 2010-01-05

Zadania podobne

kulkaZadanie 96 - ciąg geometryczny
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego: (2+\sqrt{2},2+2\sqrt{2},4+2\sqrt{2},4+4\sqrt{2},...)

kulkaZadanie 98 - ciąg geometryczny
Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy \frac{1}{\sqrt{2}}, a siódmy . Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu i obliczyć sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu geometrycznego.

kulkaZadanie 100 - ciąg geometryczny
Dla jakich wartości x i y ciąg (5,x,y,\frac{1}{25}) jest ciągiem geometrycznym?

kulkaZadanie 101 - ciąg geometryczny - zadanie z treścią
Głębokość basenu w kształcie prostopadłościanu, który mieści milion litrów wody wynosi 2,5 m. Głębokość, szerokość i długość basenu tworzą ciąg geometryczny. Jaka jest długość i szerokość basenu?

kulkaZadanie 102 z treścią - ciąg geometryczny
Ile metrów studni można wykopać za 1000 zł, jeśli wykonawca oferuje wykopanie pierwszego metra za 1 grosz, a za każdy następny metr dwa razy więcej niż za poprzedni?