zadanie

Zadanie 105 - ciąg arytmetyczny


Obliczyć sumę stu pierwszych liczb parzystych.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a_n=2n
r=2 \\ a_1=2 \\ a_{100}=2+(100-1)\cdot 2=2+99\cdot 2 =200
S_{100}=\frac{2+200}{2}\cdot 100=101\cdot 100=\underline{10100}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Liczby parzyste można zapisać jako ciąg (2,4,6,8,...). Jest to ciąg arytmetyczny, gdyż różnica między każdymi kolejnymi wyrazami ciągu wynosi r=2. Liczby parzyste możemy więc wyrazić wzorem: an=2n

Jeśli nie wiesz, skąd się wziął ten wzór, wystarczy skorzystać ze wzoru na n-ty wyraz ciągu:

a_n=a_1+(n-1)r


Mamy więc:
a_n=2+(n-1)\cdot 2=2+2n-2=2n

Wróćmy do rozwiązywania zadania. Aby obliczyć sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego korzystamy ze wzoru:

S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n

Brakuje więc setnego wyrazu naszego ciągu. Obliczamy go z przytoczonego już tutaj wzoru na n-ty wyraz ciągu:

a_{n}=a_1+(n-1)r \\ a_{100}=2+(100-1)\cdot 2=2+99\cdot 2 =200

Możemy obliczyć szukaną sumę

S_{100}=\frac{2+200}{2}\cdot 100=101\cdot 100=10100

ksiązki Odpowiedź

Suma pierwszych stu liczb parzystych jest równa 10100

© Media Nauka, 2010-01-08

Zadania podobne

kulkaZadanie 103 - ciąg arytmetyczny, n-ty wyraz
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu:
(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}, \frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2},2+2\sqrt{2}, ...)

kulkaZadanie 106 - ciąg arytmetyczny
Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego, jeżeli wyraz piąty i siódmy jest równy odpowiednio 7 i \sqrt{7}

kulkaZadanie 107 - ciąg arytmetyczny, wyrazy ciągu
Dla jakich wartości x i y ciąg (5, \ x, \ y, \ \frac{1}{5}) jest ciągiem arytmetycznym?

kulkaZadanie 108 - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

kulkaZadanie 109 - ciąg arytmetyczny
Pole trójkąta prostokątnego, którego długości boków tworzą ciąg arytmetyczny wynosi 6 cm3. Znaleźć długości wszystkich boków trójkąta.