zadanie

Zadanie 107 - ciąg arytmetyczny, wyrazy ciągu


Dla jakich wartości x i y ciąg (5, \ x, \ y, \ \frac{1}{5}) jest ciągiem arytmetycznym?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a_4=a_1+(4-1)r=\frac{1}{5} \\ 5+3r=\frac{1}{5}/\cdot 5 \\ 25+15r=1 \\ 15r=-24/:15 \\ r=-\frac{24}{15} \\ r=-\frac{8}{5} \\ r=-1\frac{3}{5}
a_2=x=a_1+(2-1)r=5+r=5-1\frac{3}{5}=3\frac{2}{5} \\ a_3=y=5+2r=5-2\cdot 1\frac{3}{5}=5-2\cdot \frac{8}{5}=5-\frac{16}{5}=5-3\frac{1}{5}=1\frac{4}{5}
x=3\frac{2}{5}, \ y=1\frac{4}{5}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Ciąg jest arytmetyczny, jeżeli różnica ciągu arytmetycznego r jest stała (różnica miedzy każdymi dwoma kolejnymi wyrazami ciągu). Musimy więc znaleźć tę różnicę. Możemy to zrobić, korzystając ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego:

a_n=a_1+(n-1)r

Znamy pierwszy oraz czwarty wyraz ciągu. Skorzystajmy z tego.

Czwarty wyraz ciągu jest równy 1/5, pierwszy wyraz ciągu to 5. Podstawiamy więc obie liczby do powyższego wzoru i wyznaczamy r.

a_4=a_1+(4-1)r=\frac{1}{5} \\ 5+3r=\frac{1}{5}/\cdot 5 \\ 25+15r=1 \\ 15r=-24/:15 \\ r=-\frac{24}{15} \\ r=-\frac{8}{5} \\ r=-1\frac{3}{5}

Z tego samego wzoru na n-ty wyraz ciągu znajdziemy x (drugi wyraz ciągu) oraz y (trzeci wyraz ciągu).

a_2=x=a_1+(2-1)r=5+r=5-1\frac{3}{5}=3\frac{2}{5} \\ a_3=y=5+2r=5-2\cdot 1\frac{3}{5}=5-2\cdot \frac{8}{5}=5-\frac{16}{5}=5-3\frac{1}{5}=1\frac{4}{5}

ksiązki Odpowiedź

x=3\frac{2}{5}, \ y=1\frac{4}{5}

© Media Nauka, 2010-01-09

Zadania podobne

kulkaZadanie 103 - ciąg arytmetyczny, n-ty wyraz
Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu:
(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}, \frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2},2+2\sqrt{2}, ...)

kulkaZadanie 105 - ciąg arytmetyczny
Obliczyć sumę stu pierwszych liczb parzystych.

kulkaZadanie 106 - ciąg arytmetyczny
Znaleźć dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego, jeżeli wyraz piąty i siódmy jest równy odpowiednio 7 i \sqrt{7}

kulkaZadanie 108 - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

kulkaZadanie 109 - ciąg arytmetyczny
Pole trójkąta prostokątnego, którego długości boków tworzą ciąg arytmetyczny wynosi 6 cm3. Znaleźć długości wszystkich boków trójkąta.