zadanie

Zadanie 126 - wariacje - zadanie z treścią - informatyka


Komputer jest zabezpieczony hasłem, które składa się z ośmiu znaków i w jego skład może wchodzić każda z 10 cyfr, 32 liter alfabetu (mała i duża) oraz 26 znaków specjalnych? Ile może trwać łamanie hasła poprzez manualne wpisywanie kolejnych możliwych haseł, jeśli jedno hasło wpisujemy 1 s?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

n=32\cdot 2+10+26=100 \\ k=8 \\ W_{100}^8=100^8=(10^2)^8=10^{16}
Odpowiedź: 1016 s.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Policzmy ile mamy znaków: 32 małe litery + 32 wielkie litery + 10 cyfr + 26 znaków specjalnych (takich jak &,^,$, # itp.). Razem mamy zbiór 100 znaków, które mogą wchodzić w skład hasła. Ze zbioru 100 znaków (n=100) wybieramy 8 (k=8) aby utworzyć kolejne hasła. Wybieramy dowolne znaki, które mogą się powtarzać. Kolejność wyboru znaków ma znaczenie, gdyż rozróżnia utworzone hasła (np. "ab12#111" i "ba12#111" oznaczają dwa różne hasła). Tworzymy więc wariacje 8-elementowe z powtórzeniami zbioru 100-elementowego.
(Spójrz na tabelę, w której zestawiono permutacje, kombinacje i wariacje wraz z warunkami korzystania z nich w zadaniach z kombinatoryki.)

Liczbę wariacji z powtórzeniami obliczamy ze wzoru:

W_{n}^k=n^k

Zgodnie z powyższym wzorem oraz warunkami zadania mamy:

W_{100}^8=100^8=(10^2)^8=10^{2\cdot 8}=10^{16}=10000000000000000

Czyli łamanie hasła może potrwać 10000000000000000 s. Ile potrwa to lat?
1 rok ≈365 dni =365∙24 h=365∙24∙60 min=365∙24∙60∙60s= 31536000 s
Dzielimy 1016 przez 31536000 i otrzymujemy wynik: 317097919 lat

ksiązki Odpowiedź

Łamanie hasła może potrwać ponad 317 miliardów lat.

© Media Nauka, 2010-01-16

Zadania podobne

kulkaZadanie 110 - permutacje, obliczanie permutacji
Ile liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć z cyfr 1,2,3,4,5?

kulkaZadanie 111 - permutacje - zadanie z treścią - kombinatoryka
W wyścigu chartów bierze udział sześć psów. Zakład polega na wytypowaniu właściwej kolejności psów na mecie (przy założeniu, że wszystkie dobiegają do mety i nie ma remisu). Ile zakładów trzeba zawrzeć, aby mieć pewność wygranej?

kulkaZadanie 112 - permutacje - zadanie z treścią - kombinatoryka
Z ilu elementów składa się zbiór A, jeżeli liczba jego permutacji jest 20 razy mniejsza od liczby permutacji tego samego zbioru uzupełnionego o dwa dodatkowe elementy?

kulkaZadanie 113 - permutacje - zadanie z treścią - kombinatoryka
Malarz chce namalować tęcze z wykorzystaniem wszystkich możliwych konfiguracji kolejności występowania jej siedmiu podstawowych kolorów. Ile tęcz malarz musi namalować?

kulkaZadanie 114 - kombinacje - zadanie z treścią - kombinatoryka
Ile dróg trzeba zbudować, aby połączyć ze sobą dziesięć miejscowości, każda z każdą?

kulkaZadanie 115 - kombinacje, obliczanie kombinacji - zadanie z treścią - kombinatoryka
Ile przekątnych znajduje się w wielokącie foremnym o n bokach?

kulkaZadanie 116 - kombinacje, obliczanie kombinacji - zadanie z treścią
Na ile sposobów można wybrać pięcioosobową delegację z klasy liczącej 30 uczniów?

kulkaZadanie 117 - kombinacje, obliczanie kombinacji - zadanie z treścią
Na ile sposobów można wybrać trzyosobową delegację złożoną z jednej dziewczyny i dwóch chłopców z klasy liczącej 15 chłopców i 15 dziewcząt?

kulkaZadanie 118 - kombinacje, obliczanie kombinacji - kombinatoryka - zadanie z treścią
Na ile sposobów można wybrać trzyosobową delegację złożoną z co najmniej dwóch chłopców z klasy liczącej 16 chłopców i 14 dziewcząt?

kulkaZadanie 119 - kombinacje, oblicanie kombinacji - zadanie z treścią - kombinatoryka
W trzech stosach znajdują się karteczki z obrazkami. W pierwszym stosie znajduje się 10 obrazków głów, w drugim - 20 obrazków tułowia, w trzecim - 10 obrazków ilustrujących odnóża. Losujemy jedną kartkę z głową, dwie z tułowiem i jedną z odnóżami. Układamy kartki jedna pod drugą, tworząc obrazek stworka. Ile różnych stworków możemy w ten sposób utworzyć?

kulkaZadanie 120 - kombinacje - równanie
Rozwiązać równanie: C_{x+2}^{2}=1

kulkaZadanie 121 - kombinatoryka - tworzenie liczb - zadanie z treścią
a) Ile można utworzyć liczb z cyfr 1, 2, 3, 4, używając każdej z cyfr tylko raz?
b) Ile liczb co najwyżej czterocyfrowych można utworzyć z cyfr 1,2,3,4?
c) Ile liczb czterocyfrowych można utworzyć z cyfr 0, 1, 2, 3?

kulkaZadanie 122 - wariacje bez powtórzeń - zadanie z treścią
Ile słów czteroliterowych (niekoniecznie mających znaczenie) można utworzyć z 32 liter alfabetu, używając każdej z liter tylko raz?

kulkaZadanie 123 - wariacje bez powtórzeń
W wyścigu bierze udział 10 koni. Zakład polega na właściwym wytypowaniu kolejności pierwszych trzech koni na mecie. Ile jest różnych możliwych zakładów przy założeniu, że konie nie przybiegają na metę jednocześnie?