Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 178 - równanie okręgu - odczyt z wykresu


Napisać równanie okręgu, który został zilustrowany na poniższym rysunku.
okrąg w układzie współrzędnych


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Równanie okręgu ma następującą postać:

(x-p)^2+(y-q)^2=r^2

gdzie S=(p,q) - współrzędne środka okręgu o promieniu r. Odczytujemy więc z rysunku współrzędne środka okręgu oraz długość promienia.
okrąg w układzie współrzędnych

Mamy więc:

p=-2\\ q=-3\\ S=(-2,-3)\\ r=2

Podstawiamy odczytane z wykresu wartości do równania okręgu i otrzymujemy:

ksiązki Odpowiedź

(x-1)^2+(y+1)^2=9

© Media Nauka, 2010-02-01


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy