zadanie

Zadanie 178 - równanie okręgu - odczyt z wykresu


Napisać równanie okręgu, który został zilustrowany na poniższym rysunku.
okrąg w układzie współrzędnych


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Równanie okręgu ma następującą postać:

(x-p)^2+(y-q)^2=r^2

gdzie S=(p,q) - współrzędne środka okręgu o promieniu r. Odczytujemy więc z rysunku współrzędne środka okręgu oraz długość promienia.
okrąg w układzie współrzędnych

Mamy więc:

p=-2\\ q=-3\\ S=(-2,-3)\\ r=2

Podstawiamy odczytane z wykresu wartości do równania okręgu i otrzymujemy:

ksiązki Odpowiedź

(x-1)^2+(y+1)^2=9

© Media Nauka, 2010-02-01

Zadania podobne

kulkaZadanie 177 - równanie okręgu
Rozwiązać graficznie równanie x^2+y^2+4x+6y+9=0.

kulkaZadanie 179 - równanie drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie równanie xy-1=0

kulkaZadanie 180 - równanie drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie równanie 2x^2+y+x-1=0

kulkaZadanie 583 - równanie okręgu
Znaleźć równanie okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, wyznaczonym przez punkty A=(1,1), \ B=(5,1),\ C=(3,2\sqrt{3}+1)

kulkaZadanie 667 - długość wektora i równanie okręgu
Dany jest punkt A=(-1,1). Znaleźć punkt B jeżeli wiadomo, że |\vec{AB}|=4.