zadanie

Zadanie 186 - układ równań II stopnia z dwiema niewiadomymi


Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań
\begin{cases} xy-2=0 \\ y=-3x+3 \end{cases}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

xy-2=0 \\ xy=2/:x (x\neq 0)\\ y=\frac{2}{x}

x-2-1-1/21/212
y-1-2-4421

y=-3x+3
x01
y30

Rozwiązanie graficzne układu równań
Wykresy nie mają punktów wspólnych - układ równań nie ma rozwiązania.

\begin{cases} xy-2=0 \\ y=-3x+3 \end{cases}\\ x(-3x+3)-2=0 \\ -3x^2+3x-2=0 \\ \Delta=b^2-4ac=\\ =3^2-4\cdot(-3)\cdot(-2)=\\ =9-24=-15<0

Układ równań nie ma rozwiązania

ksiązki Rozwiązanie szczegółowe

Rozwiążemy najpierw układ równań graficznie.

Sporządzimy wykres obu równań w jednym układzie współrzędnych:

Wykresem równania:
xy-2=0 \\ xy=2/:x (x\neq 0)\\ y=\frac{2}{x}

jest hiperbola. Założyliśmy, że x jest różne od zera. Gdyby x było równe zeru, wówczas otrzymujemy równanie sprzeczne: 0=2. Sporządzamy tabelkę zmienności:


x-2-1-1/21/212
y-1-2-4421

Jeżeli chodzi o drugie równanie (y=-3x+3), to jego wykresem jest prosta. Poniżej tabelka zmienności funkcji (wystarczą dwa punkty):

x01
y30

Wykreślamy oba wykresy w jednym układzie współrzędnych.

Rozwiązanie graficzne układu równań

Wykresy wydają się nie mieć punktów wspólnych, stąd wniosek, że układ równań nie ma rozwiązania.
Dlaczego punkty wspólne są rozwiązaniem układu? Otóż wszystkie punkty okręgu spełniają pierwsze równanie układu, punkty prostej spełniają drugie równanie, natomiast te punkty, które są wspólne dla obu wykresów spełniają zarówno pierwsze jak i drugie równanie. Dlatego stanowią rozwiązanie układu. W naszym przypadku nie ma takich punktów. Znajdźmy teraz rozwiązanie za pomocą rachunków.

Stosujemy metodę podstawienia:

\begin{cases} xy-2=0 \\ y=-3x+3 \end{cases}\\ x(-3x+3)-2=0 \\ -3x^2+3x-2=0 \\ \Delta=b^2-4ac=\\ =3^2-4\cdot(-3)\cdot(-2)=\\ =9-24=-15<0 tło tło

Ponieważ wyróżnik trójmianu kwadratowego jest ujemny, równanie nie posiada pierwiastków, a co za tym idzie, układ równań również nie posiada rozwiązań.

ksiązki Odpowiedź

Układ równań nie ma rozwiązania

© Media Nauka, 2010-02-05

Zadania podobne

kulkaZadanie 185 - układ równań drugiego stopnia
Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań
\begin{cases} (x-2)^2+(y-2)^2=1 \\ y=x+1 \end{cases}

kulkaZadanie 187 -układ równań drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań
\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ xy=1 \end{cases}

kulkaZadanie 188 - układ równań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań:
a) \begin{cases} (x+1)^2+(y+1)^2=4 \\ x=3 \\y=1 \end{cases}
b) \begin{cases} (x-1)^2+(y-1)^2=4 \\ x=3 \\y=1 \end{cases}

kulkaZadanie 190 - układ równań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie układ równań
\begin{cases} (x-1)^2+(y-1)^2=2 \\ y=x^2 \end{cases}

kulkaZadanie 191 - Układ równań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi
Dla jakich wartości parametru m układ równań
\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ y=3x+m \end{cases}:
a) nie posiada rozwiązań
b) posiada jedno rozwiązanie
c) posiada dwa rozwiązania
d) posiada nieskończenie wiele rozwiązań?

kulkaZadanie 192 - układ równiań II-go stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie i rachunkowo układ równań
\begin{cases} y=\frac{1}{4}x^2-x+1 \\ (x-2)^2+(y-2)^2=4 \end{cases}

kulkaZadanie 193 - układ nierówności drugiego stopnia
Rozwiązać graficznie układ nierówności:
a) \begin{cases} (x-2)^2+(y-2)^2\leq 4 \\ (x-2)^2+(y-2)^2\geq 1 \end{cases}
b) \begin{cases} (x-1)^2+y^2\leq 4 \\ (x+1)^2+y^2\leq 4 \end{cases}

kulkaZadanie 194 - Układ nierówności drugiego stopnia
Rozwiązać graficznie układ nierówności
\begin{cases} x^2+y^2\leq 4 \\ y<x \\y>-x \end{cases}

kulkaZadanie 196 - układ równań drugiego stopnia
Zapisz za pomocą wzoru zbiór przedstawiony na rysunku (zakreskowane pole)

Figura w układzie współrzędnych