zadanie

Zadanie 228 - wykres funkcji kwadratowej


Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2|-x-2.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

f(x)=|x^2|-x-2\\ x^2\geq 0 \\ f(x)=x^2-x-2
\Delta=1+8=9\\ x_w=-\frac{-1}{2}=\frac{1}{2} \\ y_w=-\frac{9}{4}=-2\frac{1}{4}
x_1=\frac{1-3}{2}=-1\\ x_2=\frac{1+3}{2}=2
Wykres funkcji f(x)=|x^2|-x-2

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Skorzystamy z definicji wartości bezwzględnej:

|x|=\begin{cases} x \ dla \ x\geq 0 \\ -x \ dla \ x< 0 \end{cases}

W naszym przypadku pod wartością bezwzględną jest kwadrat pewnej liczby, który zawsze jest liczbą dodatnią. Można więc opuścić wartość bezwzględną bez żadnych konsekwencji.


f(x)=|x^2|-x-2\\ f(x)=x^2-x-2

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie o współrzędnych:

x_w=-\frac{b}{2a} \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}

Mamy więc:

\Delta=b^2-4ac=1+8=9\\ x_w=-\frac{b}{2a}=-\frac{-1}{2}=\frac{1}{2} \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}=-\frac{9}{4}=-2\frac{1}{4}

Wyznaczamy miejsca zerowe. Warto jeszcze wyznaczyć punkt przecięcia się paraboli z osią OY:

\Delta=b^2-4ac=1+8=9\\ \\ x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{1-3}{2}=-1\\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{1+3}{2}=2  \\ f(0)=0^2-0-2=-2

Podsumowując: mamy wyznaczone miejsca zerowe funkcji, wierzchołek oraz punkt przecięcia się paraboli z osią OY.

Wykres funkcji f(x)=|x^2|-x-2

© Media Nauka, 2010-02-17

Zadania podobne

kulkaZadanie 67 - wykres funkcji z wartością bezwzględną, y=|x^2-x-2|
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x-2|

kulkaZadanie 70 - wykres funkcji kwadratowej z parametrem
Dla jakiej wartości parametrów m i n wierzchołkiem paraboli o równaniu y=x^2-mx+n+1 jest punkt A(2,1)?

kulkaZadanie 227 - wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x|-2.

kulkaZadanie 229 - wykres funkcji kwadratowej - oś symetrii
Znaleźć równanie osi symetrii paraboli o równaniu f(x)=-2x^2+x-3.

kulkaZadanie 230 - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji
f(x)=\begin{cases}x^2 \ dla \ x<0\\ -x^2\ dla \ x\geq 0\end{cases}

kulkaZadanie 231 - wykres funkcji kwadratowej
Znaleźć równanie paraboli, której fragment przedstawiono na rysunku:
parabola