zadanie

Zadanie 229 - wykres funkcji kwadratowej - oś symetrii


Znaleźć równanie osi symetrii paraboli o równaniu f(x)=-2x^2+x-3.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x=x_w\\ f(x)=-2x^2+x-3\\ x=-\frac{b}{2a} \\ x=\frac{1}{4}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Gdy spojrzymy na dowolny wykres funkcji kwadratowej,...

Wykres funkcji kwadratowej

... to zauważamy, że oś symetrii jest prostą równoległą do osi OY i przechodzi przez wierzchołek paraboli w punkcie xw, a więc jednej ze współrzędnej wierzchołka, które obliczamy ze wzorów:

x_w=-\frac{b}{2a} \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}

Równanie osi symetrii ma więc postać::

x=x_w\\ f(x)=-2x^2+x-3\\ a=-2\\ b=1\\ c=-3\\ x=-\frac{b}{2a}=-\frac{1}{-4}=\frac{1}{4}

ksiązki Odpowiedź

x=\frac{1}{4}

© Media Nauka, 2010-02-14

Zadania podobne

kulkaZadanie 67 - wykres funkcji z wartością bezwzględną, y=|x^2-x-2|
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x-2|

kulkaZadanie 70 - wykres funkcji kwadratowej z parametrem
Dla jakiej wartości parametrów m i n wierzchołkiem paraboli o równaniu y=x^2-mx+n+1 jest punkt A(2,1)?

kulkaZadanie 227 - wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x|-2.

kulkaZadanie 228 - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2|-x-2.

kulkaZadanie 230 - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji
f(x)=\begin{cases}x^2 \ dla \ x<0\\ -x^2\ dla \ x\geq 0\end{cases}

kulkaZadanie 231 - wykres funkcji kwadratowej
Znaleźć równanie paraboli, której fragment przedstawiono na rysunku:
parabola