zadanie

Zadanie 252 - równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi


Znaleźć rozwiązanie graficzne równania 3x+2y=4


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Prosta w układzie współrzędnych jest interpretacją geometryczną równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Przekształćmy nasze równanie do postaci funkcji liniowej.

3x+2y=4\\ 2y=-3x+4/:2\\ y=-\frac{3}{2}x+2

Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji (wystarczą dwa punkty)

x02
y=-\frac{3}{2}x+22-1

Zaznaczamy punkty (0,2) i (2,-1) w układzie współrzędnych i wyznaczamy prostą przechodzącą przez te punkty.

Rozwiązanie graficzne równania

Rozwiązaniem badanego równania jest zbiór wszystkich par liczb (x,y) stanowiących współrzędne punktów prostej o równaniu: y=-\frac{3}{2}x+2.

© Media Nauka, 2010-02-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 253 - równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
Dane jest równanie: \sqrt{2}x+2y=1. Dla jakich wartości parametru a para liczb (1,a) spełnia to równanie?