zadanie

Zadanie 274 -równanie liniowe - zadanie z treścią


Jacek jest o 3 lata starszy od Maćka. Razem chłopcy mają 15 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x - wiek Maćka
x+3 - wiek Jacka

x+x+3=15\\ 2x=15-3/:2 \\ x=6

Maciek ma 6 lat, a Jacek 9 lat.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zapisujemy dane i oznaczenia:

xwiek Maćka
x+3wiek Jacka
(jest o 3 lata starszy od Maćka)

Zapiszemy równanie słownie

(wiek \ Macka) + (wiek \ Jacka) = 15 lat

czyli:

x+x+3=15\\ 2x=15-3/:2 \\ x=6

Z tego wynika, że Maciek ma 6 lat, a ponieważ Jacek jest o 3 lata starszy, więc ma 9 lat.

ksiązki Odpowiedź

Maciek ma 6 lat, a Jacek 9 lat.

© Media Nauka, 2010-03-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 267 - równanie liniowe
Rozwiązać równanie:
a) 5x-3=7x+8
b) \sqrt{2}x+1=x+\sqrt{2}
c) \frac{1}{2}x-\frac{3}{7}=\frac{x}{2}-2

kulkaZadanie 270 - równanie liniowe
Rozwiązać równanie (x-2)^2=(x+2)^2

kulkaZadanie 271 - równanie liniowe
Rozwiązać równanie \frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x}

kulkaZadanie 272 - równanie liniowe z parametrem
Dla jakiej wartości parametru m rozwiązaniem równania x-m+1=3x-2 jest liczba 2?

kulkaZadanie 273 - równanie liniowe z parametrem
Rozwiązać równanie \frac{x}{m-2}+m=5 ze względu na zmienną x.

kulkaZadanie 275 - równanie liniowe - zadanie z treścią
Na jaki procent należy włożyć na lokatę 200 zł, aby po roku oszczędzania otrzymać 5 zł odsetek?

kulkaZadanie 791 - Zadanie z treścią (źródło - Internet)
Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest ryba, odpowiedział zagadkowo: "Łeb szczupaka mierzy 6 cm, tułów ma długość taką jak głowa i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierzą tyle ile głowa i ćwierć długości głowy". Jaką długość ma szczupak?