zadanie

Zadanie 275 - równanie liniowe - zadanie z treścią


Na jaki procent należy włożyć na lokatę 200 zł, aby po roku oszczędzania otrzymać 5 zł odsetek?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zapiszemy równanie słownie

(kwota \ kapitalu) \cdot x% = odsetki

czyli:

200\cdot x%=5\\ 200 \cdot \frac{x}{100}=5\\ 2x=5/:2\\ x=2,5

ksiązki Odpowiedź

Oprocentowanie lokaty musi wynosić 2,5 %

© Media Nauka, 2010-03-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 267 - równanie liniowe
Rozwiązać równanie:
a) 5x-3=7x+8
b) \sqrt{2}x+1=x+\sqrt{2}
c) \frac{1}{2}x-\frac{3}{7}=\frac{x}{2}-2

kulkaZadanie 270 - równanie liniowe
Rozwiązać równanie (x-2)^2=(x+2)^2

kulkaZadanie 271 - równanie liniowe
Rozwiązać równanie \frac{2+3x}{x+1}-3=-\frac{3}{x}

kulkaZadanie 272 - równanie liniowe z parametrem
Dla jakiej wartości parametru m rozwiązaniem równania x-m+1=3x-2 jest liczba 2?

kulkaZadanie 273 - równanie liniowe z parametrem
Rozwiązać równanie \frac{x}{m-2}+m=5 ze względu na zmienną x.

kulkaZadanie 274 -równanie liniowe - zadanie z treścią
Jacek jest o 3 lata starszy od Maćka. Razem chłopcy mają 15 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

kulkaZadanie 791 - Zadanie z treścią (źródło - Internet)
Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest ryba, odpowiedział zagadkowo: "Łeb szczupaka mierzy 6 cm, tułów ma długość taką jak głowa i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierzą tyle ile głowa i ćwierć długości głowy". Jaką długość ma szczupak?