zadanie

Zadanie 328 - zamiana procentu na liczbę


Wyrazić procent za pomocą liczby:
a) 5%, b) 3,5%, c)120%, d) 11%, e) 0%, f) 1/10 %


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby zamienić p% na liczbę, należy podzielić liczbę p przez 100 lub pomnożyć przez 1/100 (co na to samo wychodzi). Wystarczy więc pamiętać, że "%" oznacza liczbę 1/100

Mamy więc:
a) 5%=\frac{5}{100}=\frac{1}{20}=0,05
b) 3,5%=\frac{3,5}{100}=\frac{35}{1000}=\frac{7}{200}=0,035
c) 120%=\frac{120}{100}=1\frac{20}{100}=1\frac{1}{5}=1,2
d) 11%=\frac{11}{100}=0,11
e) 0%=\frac{0}{100}=0
f) \frac{1}{10}%=\frac{\frac{1}{10}}{100}=\frac{1}{1000}=0,001

© Media Nauka, 2010-03-22

Zadania podobne

kulkaZadanie 329 - zamiana liczby na procent
Zamienić liczbę na procent:
a) 1, b) 1/10, c)1/20, d) 3, e) 1/3, f) 12,5

kulkaZadanie 799 - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?