zadanie

Zadanie 329 - zamiana liczby na procent


Zamienić liczbę na procent:
a) 1, b) 1/10, c)1/20, d) 3, e) 1/3, f) 12,5


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby zamienić liczbę na procent, należy pomnożyć liczbę przez 100 i wynik oznaczyć symbolem "%". Tak naprawdę mnożymy daną liczbę przez 1, bo 1=\frac{100}{100}=100\cdot \frac{1}{100}=100%

Mamy więc:
a) 1=1\cdot 100%=100%
b) \frac{1}{10}=\frac{1}{10}\cdot 100%=10%
c) \frac{1}{20}=\frac{1}{20}\cdot 100%=5%
d) 3=3\cdot 100%=300%
e) \frac{1}{3}=\frac{1}{3}\cdot 100%=\frac{100}{3}%=33,333...%=33,(3)%
f) 12,5=12,5\cdot 100%=1250%

© Media Nauka, 2010-03-22

Zadania podobne

kulkaZadanie 328 - zamiana procentu na liczbę
Wyrazić procent za pomocą liczby:
a) 5%, b) 3,5%, c)120%, d) 11%, e) 0%, f) 1/10 %

kulkaZadanie 799 - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?