zadanie

Zadanie 332 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią


Buty kosztowały 122 zł. Sprzedawca obniżył cenę o 3%. Ile kosztowały buty po obniżce?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

122-122\cdot 3%=122-122\cdot \frac{3}{100}=122-3,66=118,34

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Policzymy najpierw o ile spadła cena butów. Musimy policzyć 3% ceny początkowej, czyli z liczby 122.

Aby obliczyć p% danej liczby a, wystarczy pomnożyć liczbę a przez ułamek p/100, czyli:

3% \ z\ 122 = \frac{3}{100}\cdot 122=\frac{366}{100}=3,66

Zatem cenę obniżono o 3,66 zł. Ponieważ początkowo buty kosztowały 122 zł, więc

x=122-3,66=118,34

ksiązki Odpowiedź

Po obniżce ceny buty kosztowały 118,34 zł

© Media Nauka, 2010-03-23

Zadania podobne

kulkaZadanie 330 - obliczanie procentu danej liczby
Oblicz:
a) 23% z 23, b) 0,1% z 0,01, c)5% z 1/5, d) 16% z 5/12, e) 7,2% z 2,7, f) 1% z 5

kulkaZadanie 331 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Populacja zająca na danym obszarze liczyła 200 osobników. W ciągu roku wzrosła o 12 %. Jaka jest liczebność populacji zająca po roku czasu?

kulkaZadanie 333 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jacek włożył do banku 50 zł na miesięczną odnawialną lokatę o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile odsetek Jacek otrzyma po 3 miesiącach?

kulkaZadanie 334 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Ania pożyczyła od koleżanki 150 zł na 3%. Ile musi oddać pieniędzy?

kulkaZadanie 799 - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?