zadanie

Zadanie 335 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią


Po pięcioprocentowej obniżce ceny książki Jacek zapłacił za nią 24,70 zł. Ile książka kosztowała przed obniżką?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x-x\cdot \frac{5}{100}=24,70\\ \frac{100x}{100}-\frac{5x}{100}=24,70\\ \frac{95x}{100}=24,70/\cdot 100\\ 95x=2470/:95 \\ x=26

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Niech x oznacza początkową cenę książki.

Ułożymy równanie. Od początkowej ceny książki (x zł) musimy odjąć kwotę rabatu (5% początkowej ceny, czyli 5% z x). W ten sposób otrzymamy cenę książki po obniżce (24,70 zł). Zdanie to zapisujemy za pomocą równania:

x-x\cdot 5%=24,70\\ x-x\cdot \frac{5}{100}=24,70\\ \frac{100x}{100}-\frac{5x}{100}=24,70\\ \frac{95x}{100}=24,70/\cdot 100\\ 95x=2470/:95 \\ x=26

ksiązki Odpowiedź

Książka przed obniżką ceny kosztowała 26 zł.

© Media Nauka, 2010-03-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 336 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Pan Kowalski włożył pewną kwotę pieniędzy na miesięczną lokatę o oprocentowaniu w skali roku w wysokości 5%. Po miesiącu otrzymał 50 zł odsetek. Jaką kwotą dysponował pan Kowalski?

kulkaZadanie 337 - obliczenia procentowe
2,5 stanowi 2% pewnej liczby. Jaka to liczba?