zadanie

Zadanie 339 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią


Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35zł. O ile procent obniżono cenę książki?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\frac{5}{40}\cdot 100%=\frac{50}{4}%=12,5%

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

I sposób

Liczba b stanowi \frac{b}{a}\cdot 100% liczby a

Korzystamy z powyższego wzoru, pamiętając, że cenę obniżono o 40zł-35zł=5zł i obliczamy:

\frac{5}{4\cancel{0}}\cdot 10\cancel{0}%=\frac{50}{4}%=12,5%

II sposób

Można też ułożyć zwykłe równanie, jeśli nie pamiętamy powyższego woru.

Od początkowej ceny książki (40zł) odejmujemy rabat (x% ceny początkowej), otrzymując cenę końcową (35 zł):

40-40\cdot x%=35\\ -40\frac{x}{100}=35-40/:(-100)\\ 40x=500/:40\\x=12,5

ksiązki Odpowiedź

Cenę książki obniżono o 12,5%.

© Media Nauka, 2010-03-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 338 - obliczenia peocentowe
Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?

kulkaZadanie 340 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?

kulkaZadanie 799 - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?