zadanie

Zadanie 340 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią


Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pamiętając wzór:

Liczba b stanowi \frac{b}{a}\cdot 100% liczby a

korzystamy z niego i obliczamy wprost:

\frac{850\cancel{00}}{15\cancel{00}\cancel{00}}\cdot \cancel{100}%\approx 56,67%

ksiązki Odpowiedź

Frekwencja wyborcza wyniosła 56,67%.

© Media Nauka, 2010-03-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 338 - obliczenia peocentowe
Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?

kulkaZadanie 339 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35zł. O ile procent obniżono cenę książki?

kulkaZadanie 799 - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?