Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 340 - obliczenia procentowe - zadanie z treścią


Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pamiętając wzór:

Liczba b stanowi \frac{b}{a}\cdot 100% liczby a

korzystamy z niego i obliczamy wprost:

\frac{850\cancel{00}}{15\cancel{00}\cancel{00}}\cdot \cancel{100}%\approx 56,67%

ksiązki Odpowiedź

Frekwencja wyborcza wyniosła 56,67%.

© Media Nauka, 2010-03-27


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy