Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 352 - rozkładanie sum algebraicznych na czynniki


Rozłożyć na czynniki wyrażenie 12a^2-12a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.


© Media Nauka 2008-2017 r.