Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 352 - rozkładanie sum algebraicznych na czynniki


Rozłożyć na czynniki wyrażenie 12a^2-12a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

12a^2-12a+3=3(4a^2-4a+1)=3(2a-1)^2

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wyłączamy liczbę 3 przed nawias:

12a^2-12a+3=3(4a^2-4a+1)=

a następnie korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia:

a^2-2ab+b^2=(a-b)^2

Mamy więc:

=3[(2a)^2-2\cdot 2\cdot a+1^2]=3(2a-1)^2

ksiązki Odpowiedź

12a^2-12a+3=3(2a-1)^2

© Media Nauka, 2010-04-06


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy