zadanie

Zadanie 352 - rozkładanie sum algebraicznych na czynniki


Rozłożyć na czynniki wyrażenie 12a^2-12a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

12a^2-12a+3=3(4a^2-4a+1)=3(2a-1)^2

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wyłączamy liczbę 3 przed nawias:

12a^2-12a+3=3(4a^2-4a+1)=

a następnie korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia:

a^2-2ab+b^2=(a-b)^2

Mamy więc:

=3[(2a)^2-2\cdot 2\cdot a+1^2]=3(2a-1)^2

ksiązki Odpowiedź

12a^2-12a+3=3(2a-1)^2

© Media Nauka, 2010-04-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 58 - rozkładanie na czynniki wyrażenia
Rozłożyć na czynniki wyrażenie x^4-y^4

kulkaZadanie 351 - rozkład sumy algebraicznej na czynniki
Rozłożyć na czynniki wyrażenie 24-10a+a^2, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

kulkaZadanie 353 - rozkład sumy algebraicznej na czynniki
Rozłożyć na czynniki sumę 2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}

kulkaZadanie 354 - usuwanie niewymierności z mianownika
Pozbyć się niewymierności z mianownika
a)
b) \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}