Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 353 - rozkład sumy algebraicznej na czynniki


Rozłożyć na czynniki sumę 2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}=\sqrt{2}(2+a)-\sqrt{3}(2+a)=\\ =(2+a)(\sqrt{2}-\sqrt{3})

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zastosujemy grupowanie wyrazów i wyciągnięcie przed nawias wspólnego czynnika

2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}=\sqrt{2}(2+a)-\sqrt{3}(2+a)=\\ =(2+a)(\sqrt{2}-\sqrt{3}) tło tło tło tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}=(2+a)(\sqrt{2}-\sqrt{3})

© Media Nauka, 2010-04-06


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy