zadanie

Zadanie 353 - rozkład sumy algebraicznej na czynniki


Rozłożyć na czynniki sumę 2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}=\sqrt{2}(2+a)-\sqrt{3}(2+a)=\\ =(2+a)(\sqrt{2}-\sqrt{3})

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zastosujemy grupowanie wyrazów i wyciągnięcie przed nawias wspólnego czynnika

2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}=\sqrt{2}(2+a)-\sqrt{3}(2+a)=\\ =(2+a)(\sqrt{2}-\sqrt{3}) tło tło tło tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}=(2+a)(\sqrt{2}-\sqrt{3})

© Media Nauka, 2010-04-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 58 - rozkładanie na czynniki wyrażenia
Rozłożyć na czynniki wyrażenie x^4-y^4

kulkaZadanie 351 - rozkład sumy algebraicznej na czynniki
Rozłożyć na czynniki wyrażenie 24-10a+a^2, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

kulkaZadanie 352 - rozkładanie sum algebraicznych na czynniki
Rozłożyć na czynniki wyrażenie 12a^2-12a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

kulkaZadanie 354 - usuwanie niewymierności z mianownika
Pozbyć się niewymierności z mianownika
a)
b) \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}