zadanie

Zadanie 401 - dodawanie ułamków zwykłych


Oblicz:
a) \frac{2}{13}+\frac{4}{11}
b) \frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}
c) \frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Aby dodać do siebie ułamki należy je sprowadzić do wspólnego mianownika, a następnie dodać do siebie liczniki obu ułamków, zachowując wspólny mianownik.

\frac{2}{13}+\frac{4}{11}=\frac{2\cdot 11}{13\cdot 11}+\frac{4\cdot 13}{13\cdot 11}=\frac{22}{143}+\frac{52}{143}=\frac{22+52}{143}=\frac{74}{143}

ksiązki Odpowiedź

\frac{2}{13}+\frac{4}{11}=\frac{74}{143}

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Tu postępujemy podobnie:

\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}=\frac{1+2}{7}+\frac{1}{14}=\frac{3}{7}+\frac{1}{14}=\frac{3\cdot 2}{7\cdot 2}+\frac{1}{14}=\frac{6}{14}+\frac{1}{14}=\frac{7}{14}=\frac{1}{2} tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{2}{7}=\frac{1}{2}

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Działania wykonujemy analogicznie jak w poprzednich punktach.

\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}=\frac{1\cdot 7 \cdot 5}{3\cdot 7\cdot 5}+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{7\cdot 3\cdot 5}+\frac{1\cdot 3 \cdot 7}{5\cdot 3\cdot 7}=\\ =\frac{35}{105}+\frac{15}{105}+\frac{21}{105}=\frac{35+15+21}{105}=\frac{71}{105}

ksiązki Odpowiedź

\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{5}=\frac{71}{105}

© Media Nauka, 2010-04-19

Zadania podobne

kulkaZadanie 404 - dodawanie ułamków
Oblicz:
a) 3\frac{2}{5}+2\frac{1}{7}
b) \frac{8}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{5}
c) \frac{7}{8}+\frac{5}{4}+\frac{1}{6}