zadanie

Zadanie 423 - działania na przedziałach liczbowych


Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów \langle-3;3)\ i \ (-4;2\rangle


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Przedział liczbowy na osi

\langle-3;3)\cup (-4;2\rangle=(-4;-3)
\langle-3;3)\cap (-4;2\rangle=\langle -3;2\rangle
\langle-3;3)/(-4;2\rangle=(2,3)
(-4;2\rangle/\langle-3;3)=(-4,-3)

ksiązki Rozwiązanie zadania z wyjaśnieniami

Zaznaczamy przedziały liczbowe na osi liczbowej. Pusta kropka oznacza, że dana liczba nie należy do przedziału (przedział jest otwarty), kropka ciemna oznacza, że liczba należy do przedziału (przedział domknięty):

Przedział liczbowy na osi

Aby znaleźć sumę przedziałów, bierzemy pod uwagę wszystkie liczby należące do pierwszego lub do drugiego przedziału. Mamy więc:

\langle-3;3)\cup (-4;2\rangle=(-4;-3)

Aby znaleźć iloczyn (część wspólną) przedziałów, bierzemy pod uwagę wszystkie liczby należące do pierwszego i do drugiego przedziału. Mamy więc:

\langle-3;3)\cap (-4;2\rangle=\langle -3;2\rangle

Aby znaleźć różnicę przedziałów <-3;3)/(-4;2>, bierzemy pod uwagę wszystkie liczby należące do pierwszego, które nie należą do drugiego przedziału. Mamy więc:

\langle-3;3)/(-4;2\rangle=(2,3)

Podobnie postępujemy z drugą różnicą.

Aby znaleźć różnicę przedziałów (-4;2>/<-3;3), bierzemy pod uwagę wszystkie liczby należące do pierwszego, które nie należą do drugiego przedziału. Mamy więc:

(-4;2\rangle/\langle-3;3)=(-4,-3)

ksiązki Odpowiedź

\langle-3;3)\cup (-4;2\rangle=(-4;-3)
\langle-3;3)\cap (-4;2\rangle=\langle -3;2\rangle
\langle-3;3)/(-4;2\rangle=(2,3)
(-4;2\rangle/\langle-3;3)=(-4,-3)

© Media Nauka, 2010-04-24

Zadania podobne

kulkaZadanie 422 - przedziały liczbowe
Zaznacz na osi liczbowej zbiór (-5;-2\rangle \cup (-1;5\rangle oraz \langle -6;-3) \cup \langle 0;1\rangle. Zaznacz na osi część wspólną tych zbiorów oraz zapisz wynik za pomocą przedziału liczbowego.

kulkaZadanie 424 - działania na przedziałach liczbowych
Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów (-1;1)\ i \ \langle 2;3)

kulkaZadanie 425 - przedziały liczbowe
Zapisać za pomocą przedziału liczbowego zbiór wszystkich x, które spełniają układ:
\begin{cases}x\geq -1\\ x>-2 \\ x<3 \end{cases}