Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 427 - suma zbiorów, metoda graficzna


Zakreskować sumę zbiorów A, B i C, zilustrowanych na poniższym rysunku:
zbiory


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

zbiory zakreskowane

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B lub C nazywamy sumą zbiorów A, B i C. Kluczowym słowem w poprzednim zdaniu jest "lub".

Oznacza ono, że do sumy zbiorów należy każdy element, który należy do co najmniej jednego z tych zbiorów (A lub B lub C). Sumę oznaczono na poniższym rysunku poprzez zakreskowanie obszarów, wyznaczonych przez te zbiory.

zbiory zakreskowane

© Media Nauka, 2010-04-26


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy