Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 429 - znaleźć sumę zbiorów


Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B nazywamy sumą zbiorów A i B. .

Wcześniej rozszyfrujemy jednak zapis \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace. Oznacza on zbiór wszystkich takich liczb rzeczywistych x, które są większe od liczby -1. Z kolei zapis \lbrace x\in R:x<1 \rbrace oznacza zbiór wszystkich liczb rzeczywistych mniejszych od 1. Jeśli oba zbiory zaznaczymy na osi liczbowej, łatwo znajdziemy sumę.

przedział

Zatem sumą obu zbiorów jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

ksiązki Odpowiedź

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

© medianauka.pl, 2010-04-26, ZAD-829


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.