zadanie

Zadanie 429 - znaleźć sumę zbiorów


Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B nazywamy sumą zbiorów A i B. .

Wcześniej rozszyfrujemy jednak zapis \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace. Oznacza on zbiór wszystkich takich liczb rzeczywistych x, które są większe od liczby -1. Z kolei zapis \lbrace x\in R:x<1 \rbrace oznacza zbiór wszystkich liczb rzeczywistych mniejszych od 1. Jeśli oba zbiory zaznaczymy na osi liczbowej, łatwo znajdziemy sumę.

przedział

Zatem sumą obu zbiorów jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

ksiązki Odpowiedź

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

© Media Nauka, 2010-04-26

Zadania podobne

kulkaZadanie 427 - suma zbiorów, metoda graficzna
Zakreskować sumę zbiorów A, B i C, zilustrowanych na poniższym rysunku:
zbiory

kulkaZadanie 428 - suma zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów:
a) {1,2,3,4}, {3,4,5,6}, {a}
b) {0}, {1}, {0,1}
c) {a}, {a,d}, {a,b,c}