Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 438 - iloczyn kartezjański zbiorów


Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów N i A={1}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Tworzymy wszystkie pary liczb, biorąc po jednym z elementów z każdego zbioru. Bierzemy pierwszy element zbioru liczb naturalnych N (w zadaniu przyjęto, że liczba 0 należy do liczb naturalnych - nie w każdym kursie matematyki tak się przyjmuje) i dobieramy do niego pierwszy (jedyny) element ze zbioru A. Otrzymujemy w ten sposób iloczyn kartezjański zbiorów, który posiada nieskończenie wiele elementów (par liczb).

N\times A=\lbrace (0,1),(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),...\rbrace

ksiązki Odpowiedź

N\times A=\lbrace (0,1),(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),...\rbrace

© Media Nauka, 2010-04-29


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy