Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia

Teoria Wzory skróconego mnożenia stosujemy w matematyce wyjątkowo często. Oto niektóre przykłady wykorzystania:

Rozkładanie sum algebraicznych na czynniki

Rozłożenie sumy algebraicznej na czynniki, to nic innego jak przedstawienie jej w postaci iloczynu co najmniej dwóch czynników. Aby to osiągnąć zwykle:

  • grupujemy wyrazy
  • wyłączamy wspólny czynnik przed nawias
  • stosujemy wzory skróconego mnożenia

Przykład Przykład

a) \ 2a^2+4ab+2b^2=2(a^2+2ab+b^2)=2(a+b)^2 \\b) \  x^3+2x^2y+xy^2=x(x^2+2xy+y^2)=x(x+y)^2 \\ c) \  x^2+2xy+y^2-1=(x+y)^2-1=(x+y+1)(x+y-1)

W powyższym przykładzie dwa razy zastosowano wzory skróconego mnożenia - pierwszy raz na kwadrat sumy, a drugi raz na różnicę kwadratów (ponieważ a^2-b^2=(a+b)(a-b), gdzie a = x+y i b = 1).

d) \ mn-np+m^2-mp=(mn-np)+(m^2-mp)=\\=n(m-p)+m(m-p)=(m-p)(m+n)

W powyższym przykładzie zastosowano grupowanie wyrazów i wyciągnięto przed nawias wspólny czynnik, którym jest tutaj wyrażenie (m-p).

e) \ 8p^3-3p=8p(p^2-\frac{3}{8})=8p(p-\sqrt{\frac{3}{8}})(p+\sqrt{\frac{3}{8}})

Pozbywanie się niewymierności z mianownika

Jeżeli w mianowniku ułamka pojawia się jako składnik sumy pierwiastek, korzystamy z wzoru na różnicę kwadratów. Oto przykład:

Przykład Przykład

\frac{2}{2+\sqrt{7}}=\frac{2\cdot(2-\sqrt{7})}{(2+\sqrt{7})(2-\sqrt{7})}=\frac{4-2\sqrt{7}}{4-7}=-\frac{4-2\sqrt{7}}{3}Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Rozłożyć na czynniki wyrażenie x^4-y^4

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Rozłożyć na czynniki wyrażenie 24-10a+a^2, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozłożyć na czynniki wyrażenie 12a^2-12a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Rozłożyć na czynniki sumę 2\sqrt{2}+a\sqrt{2}-2\sqrt{3}-a\sqrt{3}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Pozbyć się niewymierności z mianownika
a) wzór
b) \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6 — maturalne.

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 4x^2-8xy+5y^2\geq 0

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7 — maturalne.

Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność x^4-x^2-2x+3>0.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 8 — maturalne.

Wartość wyrażenia \frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1} jest równa:

A. -2
B. -2\sqr{3}
C. 2
D. 2\sqr{3}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 9 — maturalne.

Udowodnij, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x2y2+2x2+2y2−8xy+4>0.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia to jedne z najczęściej wykorzystywanych wzorów w matematyce: kwadrat sumy, różnica sumy, różnica kwadratów, sześcian sumy i inne.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-03-21, ART-169Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.