Warsztaty
Entomologiczne

Sekcja Entomologiczna Studenckiego Koła Biologów Naukowych Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz Stacji Hydrobiologicznej Mikołajki Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) w dniach 5-11 września organizuje dla studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich terenowe Warsztaty Entomologiczne zatytułowane „Świat owadów wokół nas”

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych owadami ich siedliskami, zachowaniami i prowadzonymi na nich badaniami oraz ich ochroną.

Podczas licznych wykładów oraz warsztatów tematycznych (terenowe, laboratoryjne, komputerowe, fotograficzne) ukażemy związki między zachowaniem owadów a środowiskiem ich życia oraz sytuacją, w którym się one znalazły. Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna z takich placówek jak: Zakład Zoologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pracownia Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Katedra Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawia uczestnikom warsztatów różne metody połowu i obserwacji owadów.

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na techniki badawcze stosowane w badaniach zachowań zwierząt. Zostaną dokładnie omówione wybrane testy behawioralne, filmowanie oraz analiza uzyskanych w ten sposób nagrań za pomocą programu „The Observer Video-Pro” Ważny jest fakt, że miejsce naszego wydarzenia znajdujące się blisko serca Puszczy Piskiej będącej największym kompleksem leśnym na Mazurach. Połowę obszaru puszczy obejmuje założony w 1977 r. Mazurski Park Krajobrazowy. Na tym obszarze można znaleźć wiele ciekawych siedlisk m.in. sporo niewielkich powierzchniowo torfowisk wysokich położonych w bezodpływowych zagłębieniach. Można odnaleźć tu wiele ciekawych gatunków i dokonać interesujących obserwacji. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych owadów i powiązania ich z konkretnymi siedliskami, zainteresowanie studentów owadami jako modelami badawczymi oraz podniesienie wiedzy na temat sposobów właściwej ochrony owadów i ich siedlisk.

Przejdź do strony wydarzenia z sekcji Co się dzieje?.


Źródło informacji: , 2017-07-20, W-9

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.