logo


Warsztaty
Entomologiczne

Sekcja Entomologiczna Studenckiego Koła Biologów Naukowych Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz Stacji Hydrobiologicznej Mikołajki Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) w dniach 5-11 września organizuje dla studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich terenowe Warsztaty Entomologiczne zatytułowane „Świat owadów wokół nas”

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych owadami ich siedliskami, zachowaniami i prowadzonymi na nich badaniami oraz ich ochroną.

Podczas licznych wykładów oraz warsztatów tematycznych (terenowe, laboratoryjne, komputerowe, fotograficzne) ukażemy związki między zachowaniem owadów a środowiskiem ich życia oraz sytuacją, w którym się one znalazły. Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna z takich placówek jak: Zakład Zoologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pracownia Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Katedra Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawia uczestnikom warsztatów różne metody połowu i obserwacji owadów.

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na techniki badawcze stosowane w badaniach zachowań zwierząt. Zostaną dokładnie omówione wybrane testy behawioralne, filmowanie oraz analiza uzyskanych w ten sposób nagrań za pomocą programu „The Observer Video-Pro” Ważny jest fakt, że miejsce naszego wydarzenia znajdujące się blisko serca Puszczy Piskiej będącej największym kompleksem leśnym na Mazurach. Połowę obszaru puszczy obejmuje założony w 1977 r. Mazurski Park Krajobrazowy. Na tym obszarze można znaleźć wiele ciekawych siedlisk m.in. sporo niewielkich powierzchniowo torfowisk wysokich położonych w bezodpływowych zagłębieniach. Można odnaleźć tu wiele ciekawych gatunków i dokonać interesujących obserwacji. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych owadów i powiązania ich z konkretnymi siedliskami, zainteresowanie studentów owadami jako modelami badawczymi oraz podniesienie wiedzy na temat sposobów właściwej ochrony owadów i ich siedlisk.

Przejdź do strony wydarzenia z sekcji Co się dzieje?.


Źródło informacji: , 2017-07-20, W-9
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Miasto
Mapa świata Puzzle
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.