Fizyka

Fizyka jest jedną z najtrudniejszych nauk. Wymaga znajomości matematyki, która sama w sobie jest trudna. Fizyk to wytrawny matematyk, doskonały obserwator, filozof i człowiek z wyobraźnią, który opisuje materię i jej zachowanie, czyli zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. Fizyka próbuje zrozumieć, na czym polega mechanizm otaczającego nas świata i opisać go za językiem matematyki.

Układ okresowy ©
Dynamiczny układ okresowy pierwiastków (tablica Mendelejewa) wraz z opisem wszystkich pierwiastków chemicznych.
Ciekawostki © Pixel-Shot - stock.adobe.com
Ciekawe fakty ze świata fizyki i astronomii w krótkich pytaniach i odpowiedziach.
©
Narzędzia i kalkulatory pomocne w nauce fizyki. Przeliczanie jednostek fizycznych z użyciem kalkulatorów jednostek. To przydatne narzędzia w nauce.
Słownik © mollicart - stock.adobe.com
Słownik pojęć fizycznych, który zawiera spis wszystkich terminów fizycznych, jakie są omawiane w naszym kursie.
Tablice fizyczne ©
Tablice fizyczne, które zawierają podstawowe stałe fizyczne i wzory przydatne w całym kursie fizyki.
Co nowego? © Diki - stock.adobe.com
Najnowsze artykuły, wiadomości i filmy z fizyki. Wykaz ostatnio opublikowanych materiałów.

Symulacje z fizyki

Krzywe Lissajous
Krzywe Lissajoues - symulacja

Rysowanie krzywych Lissajous w zależności od dostępnych parametrów.

Drgania harmoniczne
Drgania harmoniczne - symulacja

Związek między ruchem po okręgu i drganiami harmonicznymi.

Gaz doskonały
gaz doskonały - symulacja

Symulacja gazu doskonałego, pomiar liczby zderzeń cząsteczek gazu ze ściankami naczynia.

Droga swobodna
droga swobodna - symulacja

Symulacja wyznaczania drogi swobodnej w zależności od liczby cząstek, średnicy cząsteczek gazu i ich prędkości.

Dyfuzja
dyfuzja - symulacja

Symulacja zjawiska dyfuzji, tempa jej zachodzenia w zależności od różnych parametrów gazu.

Ciśnienie gazu doskonałego
dyfuzja - symulacja

Symulacja pomiaru ciśnienia gazu w zamkniętym naczyniu.

Temperatura
temperatura - symulacja

Symulacja pomiaru temperatury gazu w zamkniętym naczyniu.

Prawo odbicia i załamania
temperatura - symulacja

Symulacja biegu promienia światła na granicy dwóch ośrodków optycznych.

Rozszerzanie się Wszechświata
temperatura - symulacja

Symulacja rozszerzającego się Wszechświata i pomiar prędkości odległych obiektów.

Pole elektryczne
temperatura - symulacja

Symulacja kształtu linii pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunki elektryczne.

Wektor w przestrzeni
wektor w przestrzeni - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Symulacja widoku wektora w przestrzeni trójwymiarowej.

Wektor przemieszczenia
wektor przemieszczenia - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Symulacja widoku wektora położenia i przemieszczenia w przestrzeni trójwymiarowej.

Składanie prędkości
Składanie prędkości - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Wpływ dodatkowej prędkości na prędkość własną ciała możesz prześledzić z użyciem tej symulacji.

Siła wyporu
Siła wyporu - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Symulacja pokazuje rozkład sił parcia, działających na ciało zanurzone w cieczy.

Pływanie ciał
Pływanie ciał - symulacja

Symulacja przedstawia model łodzi podwodnej, która w zależności od stopnia zalania zbiornika balastowego zwiększa swój ciężar.


Inne

Regresja liniowa ©
Kalkulator wyznaczający wykres liniowy, najlepiej oddający wyniki przeprowadzonych pomiarów.
pojemność elektryczna
Efekt fotowoltaiczny

Co to zjawisko fotowoltaiczne?
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.