Fizyka

Fizyka jest jedną z najtrudniejszych nauk. Wymaga znajomości matematyki, która sama w sobie jest trudna. Fizyk to wytrawny matematyk, doskonały obserwator, filozof i człowiek z wyobraźnią, który opisuje materię i jej zachowanie, czyli zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. Fizyka próbuje zrozumieć, na czym polega mechanizm otaczającego nas świata i opisać go za językiem matematyki.

Układ okresowy ©
Dynamiczny układ okresowy pierwiastków (tablica Mendelejewa) wraz z opisem wszystkich pierwiastków chemicznych.
Ciekawostki © Pixel-Shot - stock.adobe.com
Ciekawe fakty ze świata fizyki i astronomii w krótkich pytaniach i odpowiedziach.
©
Narzędzia i kalkulatory pomocne w nauce fizyki. Przeliczanie jednostek fizycznych z użyciem kalkulatorów jednostek. To przydatne narzędzia w nauce.
Słownik © mollicart - stock.adobe.com
Słownik pojęć fizycznych, który zawiera spis wszystkich terminów fizycznych, jakie są omawiane w naszym kursie.
Tablice fizyczne ©
Tablice fizyczne, które zawierają podstawowe stałe fizyczne i wzory przydatne w całym kursie fizyki.
Co nowego? © Diki - stock.adobe.com
Najnowsze artykuły, wiadomości i filmy z fizyki. Wykaz ostatnio opublikowanych materiałów.
Quziy z fizyki©
Quizy z fizyki i astronomii.
Regresja liniowa ©
Kalkulator wyznaczający wykres liniowy, najlepiej oddający wyniki przeprowadzonych pomiarów.

Symulacje z fizyki

Krzywe Lissajous
Krzywe Lissajoues - symulacja

Rysowanie krzywych Lissajous w zależności od dostępnych parametrów.

Drgania harmoniczne
Drgania harmoniczne - symulacja

Związek między ruchem po okręgu i drganiami harmonicznymi.

Gaz doskonały
gaz doskonały - symulacja

Symulacja gazu doskonałego, pomiar liczby zderzeń cząsteczek gazu ze ściankami naczynia.

Droga swobodna
droga swobodna - symulacja

Symulacja wyznaczania drogi swobodnej w zależności od liczby cząstek, średnicy cząsteczek gazu i ich prędkości.

Dyfuzja
dyfuzja - symulacja

Symulacja zjawiska dyfuzji, tempa jej zachodzenia w zależności od różnych parametrów gazu.

Ciśnienie gazu doskonałego
dyfuzja - symulacja

Symulacja pomiaru ciśnienia gazu w zamkniętym naczyniu.

Temperatura
temperatura - symulacja

Symulacja pomiaru temperatury gazu w zamkniętym naczyniu.

Prawo odbicia i załamania
temperatura - symulacja

Symulacja biegu promienia światła na granicy dwóch ośrodków optycznych.

Rozszerzanie się Wszechświata
temperatura - symulacja

Symulacja rozszerzającego się Wszechświata i pomiar prędkości odległych obiektów.

Pole elektryczne
temperatura - symulacja

Symulacja kształtu linii pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunki elektryczne.

Wektor w przestrzeni
wektor w przestrzeni - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Symulacja widoku wektora w przestrzeni trójwymiarowej.

Wektor przemieszczenia
wektor przemieszczenia - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Symulacja widoku wektora położenia i przemieszczenia w przestrzeni trójwymiarowej.

Składanie prędkości
Składanie prędkości - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Wpływ dodatkowej prędkości na prędkość własną ciała możesz prześledzić z użyciem tej symulacji.

Siła wyporu
Siła wyporu - symulacja

Materiał z naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Symulacja pokazuje rozkład sił parcia, działających na ciało zanurzone w cieczy.

Pływanie ciał
Pływanie ciał - symulacja

Symulacja przedstawia model łodzi podwodnej, która w zależności od stopnia zalania zbiornika balastowego zwiększa swój ciężar.


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.