Mechanika

Mechanika

Mechanika to dział fizyki, który bada ruch ciał fizycznych. Ruch oznacza zmianę stanu ciała w ujęciu zmiany położenia, orientacji w przestrzeni, energii i innych wielkości fizycznych. Mechanika bada także wpływ innych ciał fizycznych na ruch, czyli bada w tym zakresie oddziaływania.

Mechanikę dzielimy na klasyczną i kwantową. Pierwsza z nich bada ruch cząstek makroskopowych, druga dotyczy świata cząstek elementarnych. Istnieją dalsze podziały, które znajdą swoje odzwierciedlenie w układzie niniejszego spisu treści.

Kinematyka

Kinematyka to dział mechaniki, który zajmuje się badaniem ruchu ciał bez podawania przyczyny powstawania ruchu, a także z pominięciem cech fizycznych tych ciał.

Tematy

ikona Droga, przemieszczenie, tor ruchu ikona

Aplikacje

ikona Droga i przemieszczenie
ikona Układ odniesienia
ikona Względność ruchu

Spis treści

© Media Nauka, 2016-11-21, ART-3297