logo

Mechanika

Mechanika

Mechanika to dział fizyki, który bada ruch ciał fizycznych. Ruch oznacza zmianę stanu ciała w ujęciu zmiany położenia, orientacji w przestrzeni, energii i innych wielkości fizycznych. Mechanika bada także wpływ innych ciał fizycznych na ruch, czyli bada w tym zakresie oddziaływania.

Mechanikę dzielimy na klasyczną i kwantową. Pierwsza z nich bada ruch cząstek makroskopowych, druga dotyczy świata cząstek elementarnych. Istnieją dalsze podziały, które znajdą swoje odzwierciedlenie w układzie niniejszego spisu treści.

Kinematyka

Kinematyka to dział mechaniki, który zajmuje się badaniem ruchu ciał bez podawania przyczyny powstawania ruchu, a także z pominięciem cech fizycznych tych ciał.

Spis treści

Podstawowe pojęcia

RuchRuch, względność ruchu
Czym jest ruch? Co to oznacza, że ruch jest względny. Jakie rodzaje ruchu wyróżniamy w mechanice?

ikona - memo
Droga, przemieszczenie i tor ruchuDroga, przemieszczenie, tor ruchu
Co to jest droga, przemieszczenie i tor ruchu? Opis różnic między tymi pojęciami.

ikona - memo
PrędkośćPrędkość
Co to jest szybkość, prędkość średnia i chwilowa? Jak obliczyć prędkość i jaka jest jej jednostka?
PrzyspieszeniePrzyspieszenie
Co to jest przyspieszenie i przyspieszenie ziemskie? Jak obliczyć tę wielkość fizyczną i jaka jest jej jednostka?

Ruch prostoliniowy

Równanie ruchuRównanie ruchu
W niniejszym artykule omawiamy podstawowe równania ruchu, czyli zależności położenia od czasu, prędkości od czasu, w tym niezależne od układu odniesienia wraz z wyprowadzeniem.
Ruch jednostajny prostoliniowyRuch jednostajny prostoliniowy
Omówienie własności ruchu jednostajnego prostoliniowego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności.
Ruch jednostajnie przyspieszonyRuch jednostajnie przyspieszony
Omówienie własności ruchu jednostajnie przyspieszonego.
Ruch jednostajnie opóźnionyRuch jednostajnie opóźniony
Omówienie własności ruchu jednostajnie opóźnionego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności w tym ruchu.
Spadek swobodnySpadek swobodny
Omówienie ruchu ciał spadających w polu grawitacyjnym Ziemi. Wyznaczenie czasu spadania oraz prędkości zderzenia.
Rzut pionowyRzut pionowy
Omówienie ruchu ciał w polu grawitacyjnym pionowo w górę lub w pionowo w dół. Wyprowadzenie wzorów na maksymalną wysokość oraz czas wznoszenia.
Rzut poziomyRzut poziomy
Rzut poziomy jest to ruch ciała w polu grawitacyjnym, wyrzuconego poziomo z pewną prędkością początkową z danej wysokości.
Rzut ukośnyRzut ukośny
Rzut ukośny jest to ruch ciała w polu grawitacyjnym, któremu nadano prędkość początkową pod pewnym kątem do poziomu.

Ruch krzywoliniowy

CzęstotliwośćCzęstotliwość
Częstotliwość jest to wielkość fizyczna, która określa liczbę pełnych cykli zjawiska okresowego, które zachodzą w jednostce czasu.
Ruch jednostajny po okręguRuch jednostajny po okręgu
Omówienie ruchu jednostajnego po okręgu, pojęcia przyspieszenia dośrodkowego oraz prędkości kątowej.

ikona - memo

Dynamika

Dynamika to dział mechaniki, który bada przyczyny ruchu i jego zmiany pod wpływem sił.

Podstawy

SiłaSiła
Czym jest siła w fizyce? Jaka jest jej jednostka? Wyznaczanie siły wypadkowej.

ikona - memo
Środek masyŚrodek masy
Co to jest środek masy układu i w jaki sposób można wyznaczyć jego współrzędne?


Zasady dynamiki

I zasada dynamikiI zasada dynamiki
Omówienie pierwszej zasady dynamiki Newtona wraz z przykładami. Pojęcie inercjalnego układu odniesienia.
II zasada dynamikiII zasada dynamiki
Omówienie drugiej zasady dynamiki Newtona wraz z przykładami. Wzór na siłę.
III zasada dynamikiIII zasada dynamiki
Omówienie trzeciej zasady dynamiki Newtona wraz z przykładami. Zasada akcji i reakcji.
PędPęd
Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy.
Postać ogólna drugiej zasady dynamikiPostać ogólna drugiej zasady dynamiki
Uogólnienie drugiej zasady dynamiki Newtona. Omówienie pojęcia popędu siły.
Siła bezwładnościSiła bezwładności
Siła bezwładności jest to to pozorna siła związana z dodatkowym przyspieszeniem, jakie występuje przy badaniu ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia.
Siła CoriolisaSiła Coriolisa
Siła Coriolisa to siła bezwładności, która działa na ciało poruszające się ruchem postępowym w obracającym się układzie odniesienia.
CiężarCiężar
Ciężar (siła ciężkości) jest to siła zależna od masy, działająca na spoczywające w układzie Ziemi ciała, znajdujące się przy jej powierzchni.
TarcieTarcie
Gdy dwa ciała pozostają ze sobą w kontakcie, to przy ich przesuwaniu po sobie pojawia się siła tarcia.

ikona - memo

Dynamika bryły sztywnej i ruchu po okręgu

Dynamika ruchu po okręgu. Siła odśrodkowaDynamika ruchu po okręgu. Siła odśrodkowa
Zagadnienie sił pojawiających się w ruchu jednostajnym ciała po okręgu.
Bryła sztywnaBryła sztywna
Bryła sztywna jest to ciało fizyczne, które pod wpływem działania sił zewnętrznych nie ulega odkształceniom.
Rodzaje ruchu bryły sztywnejRodzaje ruchu bryły sztywnej
Ruchu postępowy oraz ruch obrotowy bryły sztywnej.

ikona - memo
Moment siłyMoment siły
Wprawienie w ruch obrotowy bryły sztywnej wymaga użycia siły. Jednak nie każda siła spowoduje zaistnienie tego właśnie rodzaju ruchu.
Moment bezwładnościMoment bezwładności
Moment bezwładności bryły względem danej osi nazywamy sumę iloczynu mas poszczególnych punktów bryły i kwadratów odległości od danej osi.
Twierdzenie SteineraTwierdzenie Steinera
Jak wyznaczyć moment bezwładności bryły względem dowolnej osi?
Pierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowegoPierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowego
Omówienie pierwszej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
Druga zasada dynamiki ruchu obrotowegoDruga zasada dynamiki ruchu obrotowego
Omówienie drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
Trzecia zasada dynamiki ruchu obrotowegoTrzecia zasada dynamiki ruchu obrotowego
Omówienie trzeciej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
Moment pęduMoment pędu
Moment pędu dla punktu materialnego, poruszającego się po okręgu oraz moment pędu dla bryły sztywnej.
Energia kinetyczna ruchu obrotowegoEnergia kinetyczna ruchu obrotowego
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej wraz z wyprowadzeniem wzoru.
Ruch obrotowy - wzoryRuch obrotowy - wzory
Zestawienie wzorów z ruchu obrotowego bryły sztywnej i porównanie ich z ruchem prostoliniowym.

Praca, moc, energia

PracaPraca
Praca w fizyce jest to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, które nastąpiło na skutek działania tej siły.
MocMoc
Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Jednostką mocy jest wat.
EnergiaEnergia
Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną.
Energia kinetycznaEnergia kinetyczna
Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice.
Energia kinetyczna ruchu obrotowegoEnergia kinetyczna ruchu obrotowego
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej wraz z wyprowadzeniem wzoru.
Energia potencjalnaEnergia potencjalna
To jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji.

Zasady zachowania

Zasada zachowania energiiZasada zachowania energii
Omówienie zasady zachowania energii mechanicznej oraz pojęcia układu odosobnionego.
Zasada zachowania pęduZasada zachowania pędu
Jeżeli na układ ciał nie działają żadne siły zewnętrzne lub siły te równoważą się, to pęd układu jest stały.

ikona - memo
Zasada zachowania momentu pęduZasada zachowania momentu pędu
Omówienie zasady zachowania momentu pędu z przykładami.


Grawitacja

Prawo grawitacjiGrawitacja
Przejdź do działu o grawitacji

Mechanika cieczy i gazów

Ten dział to hydrostatyka, czyli opis cieczy i gazów będących w spoczynku oraz aerostatyka, czyli opis płynów znajdujących się w stanie równowagi w polu grawitacyjnym, poruszającymi się i z zanurzonym w nich ciałami stałymi.

własności płynówOgólne własności płynów
Jakie cechy mają ciecze i gazy? co to jest ciecz doskonała?
ciśnienieCiśnienie
Co to jest ciśnienie, w jakich jednostkach je mierzymy? Co to jest parcie?
prawo PascalaPrawo Pascala
Omówienie prawa Pascala i zasady działania prasy hydraulicznej.

ikona - memo
ciśnienie hydrostatyczneCiśnienie hydrostatyczne
Co to jest ciśnienie hydrostatyczne, jak policzyć to ciśnienie? Omówienie paradoksu hydrostatycznego.

prawo ArchimedesaPrawo Archimedesa
Sformułowanie prawa Archimedesa, wyprowadzenie i zastosowanie w praktyce.
naczynia połączoneNaczynia połączone
Zasada naczyń połączonych, zastosowanie naczyń połączonych.
© medianauka.pl, 2016-11-21, ART-3297
Data aktualizacji artykułu: 2017-02-10 

Biec czy iść w deszczu?

Biec czy iść w deszczu?

To klasyczne pytanie: czy aby mniej zmoknąć trzeba biec, czy spokojnie iść? Jak to jest na prawdę?

Czy w spadającej windzie wchodzimy w stan nieważkości?

Czy w spadającej windzie wchodzimy w stan nieważkości?

Gdy winda zerwie się nagle i zacznie spadać razem z nami będziemy podczas spadania w stanie nieważkości? Czy aby zminimalizować obrażenia należy podskoczyć tuż przed uderzeniem o podłoże?

Dlaczego w boksie używa się rękawic?

Dlaczego w boksie używa się rękawic?

Do czego służą rękawice bokserskie? Czy chronią one wystarczająco przed urazami głowy? Czy dochodzi mimo ich używania do wypadków?

Czy galaktyka może się obracać z dowolną prędkością?

Czy galaktyka może się obracać z dowolną prędkością?

Galaktyki, w tym Droga Mleczna, obracają się woków własnej osi, którą jest prosta przechodząca przez środek galaktyki i prostopadła do jej powierzchni. Czy okres obrotu jest dowolny?

Jak daleko jest horyzont?

Jak daleko jest horyzont?

Czy odległość do horyzontu można zmierzyć? Jaka odległość dzieli obserwatora od horyzontu i od czego zależy ta odległość? Czy ma ona związek z krzywizną Ziemi?

Winda kosmiczna - czy da się ją zbudować?

Winda kosmiczna - czy da się ją zbudować?

Czy z satelity krążącego po orbicie geostacjonarnej dałoby się spuścić linę i transportować nią w kosmos przedmioty czy ludzi? Czy można w ten sposób zbudować windę kosmiczną?

Czy baletnica zawisa w powietrzu podczas tańca?

Czy baletnica zawisa w powietrzu podczas tańca?

Gdy obserwuje się baletnicę podczas tańca, to wydaje się, że podczas skoku zdaje się ona zawisać na chwilę w powietrzu lub przebywać w podskoku nienaturalnie długo? Jak to się dzieje?

Jaka siła utrzymuje zamek z piasku?

Jaka siła utrzymuje zamek z piasku?

Suchy piasek jest sypki, piasek w zbiorniku wody również nie nadaje się do budowy jakichkolwiek konstrukcji. Dlaczego więc lekko wilgotny piasek nadaje się do budowy zamków z piasku? Co spaja te czasem wyrafinowane budowle?
Polecamy w naszym sklepie

30 sekund o energii
Astronomia w geografii
Latający cyrk fizyki
Czarnobyl i Fukushima
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.