Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Mechanika

Mechanika

Mechanika to dział fizyki, który bada ruch ciał fizycznych. Ruch oznacza zmianę stanu ciała w ujęciu zmiany położenia, orientacji w przestrzeni, energii i innych wielkości fizycznych. Mechanika bada także wpływ innych ciał fizycznych na ruch, czyli bada w tym zakresie oddziaływania.

Mechanikę dzielimy na klasyczną i kwantową. Pierwsza z nich bada ruch cząstek makroskopowych, druga dotyczy świata cząstek elementarnych. Istnieją dalsze podziały, które znajdą swoje odzwierciedlenie w układzie niniejszego spisu treści.

Kinematyka

Kinematyka to dział mechaniki, który zajmuje się badaniem ruchu ciał bez podawania przyczyny powstawania ruchu, a także z pominięciem cech fizycznych tych ciał.

Podstawowe pojęcia

ikona Ruch, względnośc ruchu ikona
ikona Droga, przemieszczenie, tor ruchuikona
ikona Prędkość
ikona Przyspieszenie

Ruch prostoliniowy

ikona Równanie ruchu
ikona Ruch jednostajny prostoliniowy
ikona Ruch jednostajnie przyspieszony
ikona Ruch jednostajnie opóźniony
ikona Spadek swobodny
ikona Rzut pionowy
ikona Rzut poziomy
ikona Rzut ukośny

Ruch krzywoliniowy

ikona Częstotliwość
ikona Ruch jednostajny po okręgu ikona


Dynamika

Dynamika to dział mechaniki, który bada przyczyny ruchu i jego zmiany pod wpływem sił.

Podstawy

ikona Siła ikona
ikona Środek masy

Zasady dynamiki

ikona I zasada dynamiki
ikona II zasada dynamiki
ikona III zasada dynamiki
ikona Pęd
ikona Postać ogólna drugiej zasady dynamiki
ikona Siła bezwładności
ikona Ciężar
ikona Tarcie ikona


Dynamika bryły sztywnej i ruchu po okręgu

ikona Dynamika ruchu po okręgu. Siła odśrodkowa.
ikona Bryła sztywna
ikona Rodzaje ruchów bryły sztywnej ikona
ikona Moment siły
ikona Moment bezwładności
ikona Twierdzenie Steinera
ikona Pierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowego
ikona Druga zasada dynamiki ruchu obrotowego


Tablice fizyczne


Praca, moc, energia

ikona Praca
ikona Moc
ikona Energia
ikona Energia kinetyczna
ikona Energia potencjalna

Zasady zachowania

ikona Zasada zachowania energii
ikona Zasada zachowania pęduikona© medianauka.pl, 2016-11-21, ART-3297
Data aktualizacji artykułu: 2017-02-10
© Media Nauka 2008-2018 r.