Kalkulator jednostek fizycznych

Kalkulator jednostek umożliwia przeliczanie różnych wartości jednostek fizycznych Układu SI i innych układów jednostek z uwzględnieniem przedrostków. Jednostki zostały pogrupowane według wielkości fizycznych. Aby przeliczyć jednostki fizyczne należy najpierw wybrać wielkość fizyczną, klikając na jeden z poniższych kafelków:Dokładność obliczeń

Niniejszy kalkulator jednostek fizycznych wykonuje operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji, a więc stosowane są tutaj przybliżenia. Jeżeli użytkownik wpisze liczbę i zostanie ona zaokrąglona, zaokrąglenie będzie widoczny w okienku wynikowym.

Przykład
Jeżeli pole Wartość wpiszesz liczbę 1.00000000000001, to w okienku wynikowym liczba ta zostanie zaokrąglona do jedności i dopiero wówczas będzie przeliczana.


Czy zawsze możemy stosować przedrostki?

Przedrostki oznaczają po prostu liczby, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować je dla dowolnych jednostek. Zamiast milion cali moglibyśmy powiedzieć jeden megacal, jednak rzadko spotyka się taką praktykę. Najczęściej przedrostki stosuje się dla jednostek w układzie SI. Z całą pewnością nie używamy przedrostków wielokrotnie. Nie możemy na przykład zastąpić 1000 kilogramów wyrażeniem kilo-kilogramów. Możemy tutaj zastosować przedrostek mega i powiedzieć 1 megagram

Co oznacza zapis 1E+010 lub 1E-010?

Zapis dużych lub małych liczb w normalnej notacji pozycyjnej jest niewygodny, ponieważ wymaga dużej liczby cyfr. Dlatego liczby takie zapisuje się za pomocą wzoru:

L=m • E c, gdzie

L - liczba
m - mantysa
E - podstawa systemu (w naszym przypadku system dziesiętny)
c - cecha

Przykład 1
123000000000 można zapisać w postaci 1.23 • 10 11
Kalkulator wyświetli zapis 1.23E+011
Mamy tutaj m=1.23, E=10, c=11.

Przykład 1
0,000000001 można zapisać w postaci 1 • 10 -9
Kalkulator wyświetli zapis 1E-009
Mamy tutaj m=1, E=10, c=-9.

Przedrostki stosowane do oznaczeń jednostek

Nazwa
przedrostka
OznaczenieMnożnikMnożnik
eksaE10 181 000 000 000 000 000 000
petaP10 151 000 000 000 000 000
teraT10 12 1 000 000 000 000
gigaG10 9 1 000 000 000
megaM10 6 1 000 000
kilok10 3 1 000
hektoh10 2100
dekada10 110
--10 01
decyd10 -10,1
centyc10 -20,01
milim10 -30,001
mikroμ10 -60,000 001
nanon10 -90,000 000 001
pikop10 -120,000 000 000 001
femtof10 -150,000 000 000 000 001
attoa10 -180,000 000 000 000 000 001
ElektronowoltElektronowolt

1 eV (elektronowolt) odpowiada energii, jaką uzyskuje elektron przyspieszany różnicą potencjału 1 V.Powiązane quizy

Przeliczniki jednostek

Przeliczniki jednostek

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 20

Porównywanie jednostek

Porównywanie jednostek

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 15


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Porównywanie jednostek
© medianauka.pl, 2015-05-05, A-2900©® Media Nauka 2008-2023 r.