Fizyka kwantowa

fizyka kwantowaFizyka kwantowa – to dział fizyki, który powstał w końcu XIX w. W odróżnieniu od fizyki klasycznej, fizyka kwantowa zaczęła uwzględniać w opisywaniu świata efekty, które pojawiają się w przypadku badania niezmiernie małych obiektów takich jak atomy, cząstki elementarne, tak zwane efekty kwantowe. Powstała teoria kwantów, która wprowadza nas w zupełnie inny świat, często stojący w sprzeczności z intuicją. To teoria, która przewróciła do góry nogami nasze postrzeganie świata. Fizyka kwantowa i relatywistyczna to dwie potężne teorie, funkcjonujące współcześnie, dla której usilnie naukowcy próbują znaleźć teorię unifikującą oba podejścia opisu świata. Do takich teorii należy Kwantowa Teoria Pola.

Mechanika kwantowa posługuje się niezwykle skomplikowanym aparatem matematycznym. Jest przez to bardzo trudna. Jednocześnie jest niezwykle intrygująca.

Spis treści


Podstawy mechaniki kwantowej

Mechanika kwantowa zajmuje się ruchem mikrocząstek i stanowi podstawę dla fizyki cząstek elementarnych, atomu, fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego, chemii, astrofizyki. Mechanika zrywa z determinizmem, tak powszechnym w mechanice klasycznej.

fizyka klasyczna a kwantowaMechanika kwantowa a klasyczna
Porównanie podstawowych założeń mechaniki klasycznej i kwantowej
efekt fotoelektrycznyEfekt fotoelektryczny
Jak działa fotokomórka, co ma wspólnego zjawisko fotoelektryczne z naturą światła?
ikonaEfekt Comptona
Co ma wspólnego zjawisko fcomptona z dwoistą naturą światła?
dualizmDualizm korpuskularno-falowy
Jaka jest natura światła?
fotonFoton
Co to jest foton i jakie ma własności?
ikonaZasada nieoznaczoności Heisenberga
Gdzie lezy granica poznania w fizyce?
ikonaRównanie Schrödingera
Podstawowy aparat matematyczny fizyki kwantowej.
ikonaLiczby kwantowe
Wykaz liczb kwantowych elektronu w atomie wodoru.
ikonaKonfiguracja elektronowa
Zasady notacji konfiguracji elektronów w atomach pierwiastków.
ikonaZakaz Pauliego
Jakie stany kwantowe mogą przyjmować elektrony w atomie?

Inne zagadnienia

ikonaNadciekłość
Jak zachowuje się hel w ekstremalnie niskich temperaturach?
Kondensat Bosego-EinsteinaKondensat Bosego-Einsteina
Co to jest kondensat Bosego-Einsteina?
Dlaczego metale ziem rzadkich są podobne?
Dlaczego dwa różne pierwiastki w tablicy Mendelejewa zwykle tak bardzo różnią się od siebie i dlaczego metale ziem rzadkich są wyjątkiem?

© medianauka.pl, 2020-04-25, A-3758©® Media Nauka 2008-2023 r.