Drgania i fale

W tym dziale będziemy się zajmować ruchem drgającym, przede wszystkim harmonicznym oraz falami.Spis treści

Drgania

ruch harmonicznyRuch harmoniczny
Co to jest drganie, czym charakteryzuje się ruch harmoniczny?
Energia ruchu harmonicznegoEnergia w ruchu harmonicznym
Jak zmienia się energia w ruchu harmonicznym drgającym?
Krzywe LissajousKrzywe Lissajous
Symulacja krzywych Lissajous
RezonansRezonans
Na czym polega zjawisko rezonansu, co to jest rezonans akustyczny?

Fale

FaleFala mechaniczna
Na czym polega ruch falowy? Jakie są rodzaje fal? Jak zbudowana jest fala?
Prędkość faliPrędkość fali
Prędkość rozchodzenia się fal.
Równanie faliRównanie fali
Funkcja falowa i równanie fali harmonicznej - matematyczny model opisu fal..
Efekt DoppleraZjawisko Dopplera
Co to jest efekt Dopplera i jakie ma zastosowanie to zjawisko?
dyfrakcjaDyfrakcja
Co to jest dyfrakcja? Zasada Huygensa
odbicie i refrakcjaOdbicie i załamanie fali
Co to jest refrakcja? Na czym polega zjawisko odbicia fali?
interferencjaInterferencja fal
Na czym polega zjawisko interferencji fal?
fale stojąceFala stojąca
Co to jest fala stojąca i kiedy mamy z nią do czynienia?
fale stojącedudnienie
Jak powstają dudnienia?

Akustyka

Akustyka jest działem fizyki oraz techniki, który zajmuje się wszelkimi zjawiskami związanych z powstawaniem, rozchodzeniem się i odbiorem oraz oddziaływaniem fal dźwiękowych.

FaleFale dźwiękowe
Co to jest dźwięk, barwa i wysokość dźwięku? Z jaką szybkością porusza się dźwięk w powietrzu?
Natężenie dźwiękuNatężenie dźwięku
Co to jest natężenie dźwięku, poziom natężenia dźwięku, głośność i poziom głośności? Czy się różni son i fon od decybela?
Jak powstaje korek na autostradzie?
Czasem na autostradzie tworzy się korek wydawałoby się bez wyraźnej przyczyny. Czy rzeczywiście korek może być wywołany samoistnie?
Od czego zależy skala zniszczeń podczas trzęsienia ziemi?
Od czego to zależy skala zniszczeń budowli na terenie objętym trzęsieniem ziemi? Czy tylko od jego siły?
Czy tylko nietoperze używają echolokacji?
Echolokacja jest to zdolność do określania położenia obiektów w przestrzeni na podstawie echa akustycznego. Czy tylko nietoperze widzą w ciemności w ten sposób?
Jak słyszymy bas z małych głośników?
Coraz częściej można usłyszeć jak to nowe i małe głośniki generują mocne basy i jak fantastycznie brzmią. Czy jest możliwe wygenerowanie świetnych basów z małych głośników?

© medianauka.pl, 2019-12-03, A-3718Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.