Wiadomości wstępne z fizyki

Rozdział zawiera wszelkie materiały, których opanowanie jest ważne zanim zacznie się studiowanie fizyki. Znajdziez tu informacje na temat znaczenia wykresów, wzorów, wektorów w fizyce. Są tu też informacje związane z przedmiotem badań tej dziedziny nauki.

Znajdziesz tutaj także materiały związanie z podstawami nauczania fizyki, a więc posługiwania się jednostkami fizycznymi, przedrostkami i podstawowymi wielkościami fizycznymi, jakimi są czas, masa i długość.spis treści

Wybierz temat

Wiadomości wstępne z fizyki
    Metody i charakter fizyki
    Wielkości fizyczne, wzorce i jednostki
    Przeliczanie jednostek fizycznych


Ponadto zdecydowanie polecamy przed rozpoczęciem kursu fizyki zapoznanie się z materiałem dotyczącym wektorów. Przejdź do rozdziału o wektorach.


© Media Nauka, 2014-01-11, ART-2411