logo

Pole skalarne

Pole skalarne lub funkcja skalarna jest to funkcja, która każdemu punktowi P pewnego obszaru przyporządkowuje wartość liczbową U, czyli skalar.

Pole skalarne U=U(P) można także opisywać za pomocą wektora wodzącego

\vec{r}=[x,y,z]

punktu P w danej przestrzeni (z ustalonym punktem odniesienia) jako:

U=U(\vec{r}).

Jeżeli zaś pole skalarne zmienia się w czasie t, możemy je opisać poprzez funkcję:

U=U(\vec{r},t).

Przykłady pól skalarnych

Przykładem pola skalarnego jest:

  • pole temperatury, w którym każdemu punktowi rozpatrywanej przestrzeni przyporządkowujemy panującą tam temperaturę;
  • pole potencjału;
  • pole natężenia światła;

Pole centralne

Centralne pole skalarne jest szczególnym przypadkiem pola skalarnego, często spotykanym w fizyce. Mamy z nim do czynienia wówczas, jeżeli wszystkie punkty równoodległe od pewnego ustalonego punktu mają przypisaną tę samą liczbę.

Opisujemy je za pomocą funkcji: U=Φ(x,y,z).

We współrzędnych kartezjańskich mamy:

a we współrzędnych sferycznych:

U=U(r).

Izopowierzchnia

Izopowierzchnia jest to zbiór punktów pola skalarnego o takiej samej wartości liczbowej U=const.

Innym rodzajem pola jest pole wektorowe, o którym będzie mowa w odrębnym artykule.

Poniższa ilustracja porównuje (w uproszczony sposób i schematycznie) oba rodzaje pól.

Pole skalarne i wektorowe
© medianauka.pl


© medianauka.pl, 2021-08-23, ART-4150


Pole wektorowe

Pole wektorowe

Pole wektorowe jest to funkcja, która każdemu punktowi P pewnego obszaru przyporządkowuje wektor V.

Polecamy w naszym sklepie

50 idei, które powinieneś znać - Astronomia
Historia fizyki
50 idei, które powinieneś znać. Fizyka
Maszyna elektrostatyczna Wimshurst do samodzielnego montażu
Odyseja laserowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.