Matematyka - Medianauka.pl
Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Matematyka

matematyka logo

Chyba jedyna dziedzina nauki, dla której można znaleźć obszary, których nie da się zastosować w życiu codziennym - to matematyka, piękna sama w sobie. Z drugiej strony bez jej osiągnięć nie byłoby rozwoju myśli technicznej, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, filozofii czy nawet sztuki. Nielubiana przez jednych za to, że jest trudna, uwielbiana przez innych za to, że jest konsekwentna, że nie podlega dyskusjom i manipulacjom. Matematyka - to sztuka uogólniania, to wnioskowanie, stosowanie myśli i kreowanie abstrakcyjnych światów gdzieś w ludzkich umysłach, czyniąc z nas wyjątkowe istoty - istoty rozumne.

ModułyKurs matematyki

Poniżej znajdują się linki do rozdziałów, tematów i artykułów z dziedziny matematyki. Artykuły te są często wzbogacone przykładami zadań z pełnymi rozwiązaniami. Nie brakuje tu też animacji, filmów instruktażowych i interakcji w przyswajaniu wiedzy z zakresu matematyki. Jest to praktycznie pełne kompendium wiedzy z matematyki.

Spis treści


Kliknij na link powyżej, aby przejść do wybranego działu matematyki.

Logika i zbiory

Logika i zbiory
oznaczenia matematyczne
Oznaczenia i symbole matematyczne

Wykaz stosowanych symboli matematycznych.
Logika
Logika matematyczna

Rachunek zdań, kwantyfikatory, indukcja matematyczna, metody i własności teorii matematycznych.
Zbiory
Zbiory

Zbiór to pojęcie pierwotne, nie podlegające definicji. Stanowi podstawę teorii mnogości.Liczby i działania

Liczby
Liczby
Liczby

Liczba to podstawowe pojęcie matematyczne. Poznaj różne rodzaje liczb i ich własności.
Dodawanie
Dodawanie

Poznaj zasady dodawania pisemnego, dodawania ułamków, symbol sigma.
Odejmowanie
Odejmowanie

Odejmowanie (różnica) jest podstawowym działaniem arytmetycznym.
Mnożenie
Mnożenie

Poznaj tabliczkę mnożenia, zasady mnożenia pisemnego, mnożenia ułamków, symbol pi.
Dzielenie
Dzielenie

To jedno z podstawowych działań. Poznaj zasady dzielenia pisemnego, dzielenia ułamków zwykłych.
Potęgowanie
Potęgowanie

Omówienie zasad potęgowania, działań na potęgach, zastosowanie wzorów skróconego mnożenia.
Pierwiastek
Pierwiastek

Omówienie zasad pierwiastkowania, działań na pierwiastkach, usuwanie niewymierności z mianownika.
Procenty
Procenty

Procent i promil. Omówienie różnych wariantów obliczeń procentowych.
Logarytmy
Logarytmy

Definicja logarytmu, w tym dziesiętnego i naturalnego. Omówienie własności logarytmów.
Inne działania
Inne działania

Poznaj silnię, symbol Newtona, wartość bezwzględną i inne.


Poniżej zamieszczamy wszelkie materiały multimedialne i interakcyjne związane z liczbami, ich własnościami i działaniami na liczbach. Materiały te zostały pogrupowane ze względu na ich rodzaj.Funkcje

Funkcje
Funkcja
Funkcja i jej własności

Co to jest funkcja, dziedzina i przeciwdziedzina funkcji, jak sporządzamy wykres funkcji?
Funkcja liniowa
Funkcja liniowa

Funkcja liniowa jest to funkcja w postaci f(x)=ax+b.
Funkcja kwadratowa
Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa jest to funkcja w postaci f(x)=ax2+bx+c.
Wielomiany
Wielomiany

Co to jest wielomian? Badamy jego właściwości, szukamy pierwiastków wielomianu. Omówienie działań.
Funkcje trygonometryczne
Funkcje trygonometryczne

Funkcja sinus, cosinus, tangens i cotangens.
Inne funkcje
Inne funkcje

Funkcja potęgowa, wykładnicza, wymierna i logarytmiczna.
Narzędzia
Zadania - Funkcje
Zadania z działu Funkcje

Zbiór zawiera 103 zadania z tego działu
Równania i nierówności, układy równań

Równania i nierówności, układy równań

Równania i nierówności
Równania i nierówności

Zagadnienia ogólne na temat rozwiązywania równań i nierówności.
Równania i nierówności liniowe
Równania i nierówności liniowe

Równania, nierówności i układy równań pierwszego stopnia (liniowe).
Równania i nierówności kwadratowe
Równania i nierówności kwadratowe

Równania, nierówności i układy równań drugiego stopnia.
Równania i nierówności algebraiczne
Równania i nierówności algebraiczne

Równania, nierówności i układy równań n-tego stopnia.
Równania i nierówności algebraiczne
Równania i nierówności pozostałe

Równania i nierówności pierwiastkowe i wymierne.

Analiza matematyczna

Analiza matematyczna
Ciągi liczbowe
Ciągi liczbowe

Pojęcie ciągu, ciąg arytmetyczny i geometryczny, granica ciągu, szereg geometryczny.
Granice funkcji
Granica i ciągłość funkcji

Obliczanie granic funkcji, badanie ciągłości funkcji.
Pochodna funkcji
Rachunek różniczkowy

Obliczanie pochodnej funkcji, wyznaczanie przebiegu zmienności funkcji.
Całki
Rachunek całkowy

Obliczanie całki oznaczonej i nieoznaczonej, metody całkowania.
Narzędzia
Zadania - Analiza matematyczna
Zadania analizy matematycznej

Zbiór zawiera 124 zadania z tego działu
Geometria

Geometria
Planimetria
Planimetria

To dział geometrii, który bada figury geometryczne i związki między nimi na płaszczyźnie.
Stereometria
Stereometria

To dział geometrii, który bada figury geometryczne i związki między nimi w przestrzeni.
Własnosci figur
Własności figur

Co to jest figura geometryczna? Podział odcinka, twierdzenie Talesa, wielokąty.
Kąty
Kąty

Co to jest kąt skierowany i nieskierowany, miara kata i miara łukowa kąta?.
Wielokąty foremne
Wielokąty foremne

Co to jest wielokąt foremny? Konstrukcje wielokątów foremnych.
Okrąg, koło, elipsa
Okrąg, koło, elipsa

Pole powierzchni koła, elipsy, właściwości okręgu, wycinek kołowy, pierścień kołowy.
Trójkąty
Trójkąty

Pole powierzchni trójkąta, trójkąt prostokątny, równoboczny, twierdzenie Pitagorasa, sinusów i cosinusów.
Czworokąty
Czworokąty

Pole powierzchni czworokąta, prostokąt, kwadrat, trapez, równoległobok, romb i deltoid.
Bryły
Bryły

Objętości brył. Wielościan, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, stożek, ostrosłup, walec, kula i sfera.
Wektory
Wektory

Pojęcie wektora, wersora, długości wektora. Działania na wektorach.
Przekształcenia
Przekształcenia

Omówienie podstawowych przekształceń geometrycznych.
Trygonometria
Trygonometria

Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne, tożsamości trygonometryczne.


Rachunek prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo
Kombinatoryka
Kombinatoryka

Kombinacje, permutacje i wariacje oraz ich zastosowanie w rachunku prawdopodobieństwa.
Rachunek prawdopodobieństwa
Prawdopodobieństwo

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (probabilistyki).
Statystyka
Statystyka

Średnia arytmetyczna, ważona, mediana, dominanta i inne pojęcia statystyki.


Niżej publikujemy materiały interakcyjne związane z Rachunkiem prawdopodobieństwa. Materiały te zostały pogrupowane ze względu na ich rodzaj.Matura z matematyki

Logo CKE
Klikając na logo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można zapoznać się z wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat matury nie tylko z matematyki. Jest to najlepsza baza wiedzy na temat zeszłych jak i przyszłych egzaminów maturalnych. Poniżej prezentujemy linki do najbardziej przydatnych informacji.Szkoła podstawowa

pociąg - ikona

Poniżej znajduje się zestaw quizów, które pomagają utrwalić wiedzę z zakresu matematyki w szkole podstawowej od klasy pierwszej do szóstej. Są to proste testy z wykorzystaniem interakcyjnej grafiki. Rozwiązując je, możesz także porównać swoje wyniki z innymi użytkownikami tego serwisu. Gorąco zachęcam do ćwiczeń z tabliczką mnożenia, działaniami, geometrii i posługiwania się procentami i innymi umiejętnościami. Powodzenia!


Wybrane quizy© medianauka.pl, 2014-01-05, ART-2153
Data aktualizacji artykułu: 2017-01-05Polecamy koszyk

Biologia VILLEE
Biologia VILLEE

131.45 PLN


© Media Nauka 2008-2017 r.