Teoria zbiorów

Teoria zbiorów albo teoria mnogości jest to dział matematyki, który zajmuje się ogólnymi własnościami zbiorów. Zbiór to podstawowe pojęcie w matematyce. To pojęcie pierwotne, niepodlegające definicji. Omawiamy tu podstawowe pojęcia związane ze zbiorami i ilustrujemy podstawowe działania na zbiorach. Jest to podstawa współczesnej matematyki. Dla teorii mnogości nie ma znaczenia, jakie elementy należą do danego zbioru. Mogą to być liczby, punkty, proste, figury geometryczne lub inne obiekty.

Za twórcę teorii zbiorów uważa się Georga Cantora (1845-1918). To dziś podstawowa dyscyplina matematyki, która stanowi niezbędne narzędzie dla pozostałych dziedzin matematycznych.Diagramy Venna

Diagramy Venna są to figury płaskie, które obrazują zbiory oraz operacje wykonywane nad nimi.

Oto przykład diagramów Venna:

suma zbiorów

Aksjomatyczna teoria mnogości

Istnieje tak zwana aksjomatyczna teoria zbiorów, która stanowi podstawę dzisiejszej teorii mnogości. Z teorii tej można wyrazić wszystkie pojęcia i twierdzenia matematyki. Twórcami aksjomatycznej teorii mnogości są Ernest Zermelo oraz Abraham Adolf Fraenkel.

Teoria ta opiera się na pojęciu pierwotnym zbioru i relacji należenia do zbioru oraz prawdziwości następujących aksjomatów:

  • Aksjomat ekstensjonalności. Dwa zbiory są równe wtedy i tylko wtedy, gdy należą do nich te same elementy.
  • Aksjomat istnienia. Istnieje zbiór pusty, do którego nie należy żaden element.
  • Aksjomat pary. Dla dowolnych dwóch zbiorów A i B istnieje zbiór C, którego jedynymi elementami są te dwa zbiory.
  • Aksjomat sumy. Dla każdego zbioru A istnieje zbiór, do którego należą wszystkie elementy zbioru A i żaden inny element. Z aksjomatu tego można wywnioskować istnienie sumy dwóch zbiorów.
  • Aksjomat nieskończoności. Istnieje taki zbiór X, że należy do niego zbiór pusty i jeżeli należy do niego zbiór B, to należy do niego suma zbioru B i zbioru jednoelementowego, do którego należy tylko zbiór B.
  • Aksjomat zastępowania. Przekrój (część wspólna) dowolnego zbioru i klasy zdefiniowanej przez dowolną formułę jest zbiorem.
  • Aksjomat zbioru potęgowego. Dla każdego zbioru A istnieje jego zbiór potęgowy, czyli taki zbiór, do którego należą wszystkie podzbiory A.
  • Aksjomat regularności. Każdy niepusty zbiór x zawiera taki element y, że x i y są rozłączne. Oznacza to, że żaden zbiór nie jest swoim własnym elementem.

Narzędzia

Oto kalkulatory związane z teorią mnogości.Filmy


W filmie omawiamy pojęcie zbioru i jego własności, metody oznaczania, pojęcie równoliczności i mocy zbioru.


W filmie wyjaśniamy, czym jest podzbiór, a także pojęcie równości zbiorów.


Działania na zbiorach. W filmie omówiono takie działania jak suma, różnica i iloczyn zbiorów.


Iloczyn kartezjański zbiorów.
© medianauka.pl, 2023-01-27, ART-4659
Data aktualizacji artykułu: 2023-02-12Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.