Trygonometria

Trygonometria

Trygonometria to dział w matematyce, który zajmuje się związkami, które zachodzą między długościami boków trójkąta a miarami jego kątów. Zajmuje się też wyznaczaniem wartości funkcji trygonometrycznych i zależnościami między nimi. Oprócz trygonometrii płaskiej, która zajmuje się badaniem trójkątów zawartymi w płaszczyźnie znamy jeszcze trygonometrię sferyczną. Trygonometria sferyczna zajmuje się trójkątami sferycznymi. W naszym kursie matematyki omawiamy przede wszystkim funkcje trygonometryczne oraz wzory trygonometryczne. Podejmujemy także temat równań i nierówności trygonometrycznych.

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne kąta ostregoFunkcje trygonometryczne kąta ostrego
Sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans i cosecans.
Sinus, cosinus, tangens i cotangens 0, 30, 45, 60, 90 stopniSinus, cosinus, tangens i cotangens 0, 30, 45, 60, 90 stopni
Tabela wartości funkcji trygonometrycznych.

ikona - wiem nie wiem
Wykres funkcji sinusWykres funkcji sinus
Co to jest sinusoida?

ikona - wykres
Wykres funkcji cosinusWykres funkcji cosinus
Co to jest cosinusoida?

ikona - wykres
Wykres funkcji tangensWykres funkcji tangens
Co to jest tangensoida?

ikona - wykres
Wykres funkcji cotangensWykres funkcji cotangens
Co to jest cotangensoida?

ikona - wykres

Wzory trygonometryczne

Wzory trygonometryczne Tożsamości trygonometryczne
Podstawowe wzory trygonometryczne.
Wzory redukcyjneWzory redukcyjne
Podstawowe redukcyjne dla różnych kątów.
Twierdzenie sinusów, cosinusów, tangensówTwierdzenie sinusów, cosinusów, tangensów
Przykłady zastosowania tych twierdzeń.

Funkcje cyklometryczne

Funkcje cyklometryczne Funkcje cyklometryczne
Podstawowe funkcje cyklometryczne: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens.
Arcus sinusArcus sinus (arcsin)
Definicja i własności funkcji arcus sinus.
Arcus cosinusArcus cosinus (arccos)
Definicja i własności funkcji arcus cosinus.
Arcus tangens (arctg)Arcus tangens (arctg)
Definicja i własności funkcji arcus tangens.
Arcus cotangens (arcctg)Arcus cotangens (arcctg)
Definicja i własności funkcji arcus cotangens.

Równania i nierówności trygonometryczne

Równanie trygonometryczne to równanie, w którym niewiadoma występuje tylko w argumencie funkcji trygonometrycznej. Podobnie określamy nierówność trygonometryczną.

Równania trygonometryczneRównania trygonometryczne
Jak rozwiązać równanie trygonometryczne?
Rozwiązywanie równań trygonometrycznychRozwiązywanie równań trygonometrycznych
Przykłady rozwiązań równań trygonometrycznych.
Nierówności trygonometryczneNierówności trygonometryczne
Przykłady rozwiązań nierówności trygonometrycznych.


Dokumenty

ikona Równania trygonometryczne z parametrem - Artykuł autorstwa Władysława Nowaka na temat równań trygonometrycznych z parametrem.

ikona Nierówności cyklometryczne - Artykuł autorstwa Władysława Nowaka na temat nierówności cyklometrycznych


© medianauka.pl, 2018-03-08, ART-3542Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.