Wykres funkcji tangens

Wykresem funkcji tangens jest tangensoida. Aby sporządzić tangensoidę w układzie kartezjańskim, skorzystamy z następujących własności funkcji tangens.

 • Rozpatrujemy tutaj funkcję zmiennej rzeczywistej.
 • Okresem podstawowym funkcji tangens jest \(T=\pi\), tzn. że funkcja przypiera w odstępie co \(T\) te same wartości: \(tg(x+\pi)=tg{x}\).
 • Wartości funkcji tangens pamiętamy z tabeli:

  \(\alpha\) \(0\)\(\frac{\pi}{6}\)\(\frac{\pi}{4}\)\(\frac{\pi}{3}\)\(\frac{\pi}{2}\)
  \(tg{\alpha}\)\(0\)\(\frac{\sqrt{3}}{3}\)\(1\)\(\sqrt{3}\)-
  \(ctg{\alpha}\)-\(\sqrt{3}\)\(1\)\(\frac{\sqrt{3}}{3}\)\(0\)

  Skorzystamy też ze wzorów redukcyjnych, aby wyznaczyć wartości funkcji większe od tych zawartych w powyższej tabeli:
  \(tg{(-x)}=-tg{(x)}\)

Szkicujemy wykres funkcji:

wykres funkcji tangens

Własności funkcji \(y=tg{x}\)

 • Dziedziną funkcji \(y=tg{x}\) jest zbiór \(\mathbb{R}\backslash \lbrace a:a=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in \mathbb{Z}\rbrace\).
 • Przeciwdziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych.
 • Okresem podstawowym funkcji jest \(\pi\).
 • Jest to funkcja nieparzysta.
 • Miejsca zerowe funkcji: \(x_0=k\pi,\ k\in \mathbb{Z}\).

WykresWykres funkcji

Poniższa symulacja pozwala obserwować zachowanie się wykresu funkcji \(y=atg{(bx+c)}\) w zależności od wartości współczynników \(a,b,c\).


Funkcja w postaci y = atg(bx+φ), czyli y = x

a 1

b 1

φ 0Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Znaleźć okres podstawowy funkcji: \(y=\frac{1}{2}tg{(\frac{\pi}{2}x)}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Znaleźć okres podstawowy funkcji \(y = tg4x\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-04-12, A-1295
Data aktualizacji artykułu: 2023-07-22©® Media Nauka 2008-2023 r.