Wykres funkcji tangens

Wykresem funkcji tangens jest tangensoida. Aby sporządzić tangensoidę w układzie kartezjańskim, skorzystamy z następujących własności funkcji tangens.

Szkicujemy wykres funkcji:

wykres funkcji tangens

Własności funkcji \(y=tg{x}\)

WykresWykres funkcji

Poniższa symulacja pozwala obserwować zachowanie się wykresu funkcji \(y=atg{(bx+c)}\) w zależności od wartości współczynników \(a,b,c\).


Funkcja w postaci y = atg(bx+φ), czyli y = x

a 1

b 1

φ 0Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Znaleźć okres podstawowy funkcji: \(y=\frac{1}{2}tg{(\frac{\pi}{2}x)}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Znaleźć okres podstawowy funkcji \(y = tg4x\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-04-12, A-1295
Data aktualizacji artykułu: 2023-07-22Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.