Logo Serwisu Media Nauka

Liczby i działania

Liczby

Ten dział niniejszego kursu zajmuje się liczbami - podstawowym podstawowym pojęciem w matematyce. Opisujemy także działania na liczbach.

Liczby

Liczba jest podstawowym pojęciem matematycznym. To wynik liczenia. W tym miejscu gromadzimy wszelkie tematy związane z liczbami i ich zbiorami.

ikona Liczby naturalne
ikona Liczby całkowite
ikona Liczby wymierne
ikona Liczby niewymierne
ikona Liczby rzeczywiste
ikona Kres górny i kres dolny
ikona Przedziały liczbowe
ikona Podzielność liczb całkowitych
ikona Liczby pierwsze i liczby złożone
ikona Rozkład liczby na czynniki pierwsze ikona
ikona Największy wspólny dzielnik - NWD ikona
ikona Najmniejsza wspólna wielokrotność - NWW ikona
ikona Zaokrąglanie liczb
ikona Relacje
ikona Liczba pi ikona

Testy

ikona Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory
ikona Właściwości liczb rzeczywistych
ikona Relacje w matematyce

Quizy

punktorLiczenie na palcach do 10
punktorLiczenie do 10
ikona - punktorSkracanie ułamków
ikona - punktorZamiana na ułamki dziesiętne
ikona - punktorPodzielność liczb naturalnych przez 2,3 i 4
ikona - punktorPodzielność liczb naturalnych przez 5 i 6
ikona - punktorZaokrąglanie liczb do jedności

Ciekawe linki

ikona GIMPS - poszukiwanie liczb pierwszych
Możesz wziąć udział w programie GIMPS - poszukiwania kolejnych liczb pierwszych poprzez udostępnienie mocy obliczeniowej swojego komputera.

ikona Poszukiwanie liczb pierwszych
Opis warunków otrzymania nagrody za odkrycie kolejnych liczb pierwszych.

Działania

W tym rozdziale omawiamy działania arytmetyczne, a więc działania na liczbach rzeczywistych, przyporządkowujące dwóm określonym liczbom trzecią liczbę. Są to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. W tym miejscu omawiamy także inne rodzaje działań w matematyce.

Dodawanie

ikona Dodawanie, suma
ikona Dodawanie pisemne liczb ikona
ikona Dodawanie ułamków zwykłych
ikona Symbol SIGMA (Σ) ikona

Testy

ikona Dodawanie

Quizy

ikona - punktorDodawanie na palcach od 1 do 10
ikona - punktorDodawanie na obrazkach od 1 do 10
ikona - punktorDodawanie do 50
ikona - punktorDodawanie do 100

Odejmowanie

ikona Odejmowanie, różnica
ikona Odejmowanie pisemne liczb ikona
ikona Odejmowanie ułamków zwykłych

Testy

ikona Odejmowanie

Mnożenie

ikona Mnożenie (iloczyn) liczb
ikona Tabliczka mnożenia
ikona Mnożenie pisemne liczb ikona
ikona Mnożenie ułamków zwykłych
ikona Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI ikona

Testy

ikona Mnożenie

Quizy

ikona - punktorTabliczka mnożenia do 20
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 30
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 40
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 50
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 100
ikona - punktorTabliczka mnożenia do 100 - wersja trudna

Dzielenie

ikona Dzielenie liczb, iloraz
ikona Dzielenie ułamków zwykłych
ikona Dzielenie pisemne liczb ikona

Testy

ikona Dzielenie

Quizy

ikona - punktorPodzielność liczb przez 2,3 i 4
ikona - punktorPodzielność liczb przez 5 i 6

Potęgowanie

ikona Potęgowanie
ikona Działania na potęgach
ikona Potęga o wykładniku wymiernym
ikona Potęga o wykładniku niewymiernym
ikona Wzory skróconego mnożenia ikona
ikona Przykłady zastosowania wzorów skróconego mnożenia
ikona Wzór dwumianowy Newtona ikona

Testy

ikona Potęgi - podstawy
ikona Potęga o wykładniku wymiernym i niewymiernym
ikona Wzory skróconego mnożenia

Pierwiastkowanie

ikona Pierwiastek arytmetyczny
ikona Działania na pierwiastkach
ikona Wyłączanie czynnika przed pierwiastek
ikona Usuwanie niewymierności z mianownika

Testy

ikona Pierwiastek arytmetyczny

Quizy

ikona - punktorPierwiastkowanie
ikona - punktorWyłączanie czynnika przed pierwiastek

Logarytmowanie

ikona Logarytm
ikona Własności logarytmów
ikona Logarytm dziesiętny
ikona Logarytm naturalny

Testy

ikona Logarytmy

Procenty

ikona Procent - %
ikona Obliczanie procentu danej liczby
ikona Znajdowanie liczby na podstawie danego jej procentu
ikona Obliczanie, jaki procent jednej liczby stanowi druga liczba
ikona Promil - ‰

Testy

ikona Procenty

Quizy

ikona - punktor Obliczanie procentu z danej liczby - łatwy
ikona - punktorObliczanie procentu z danej liczby - trudny

Inne

ikona Wartość bezwzględna
ikona Kolejność wykonywania działań
ikona n! - silnia
ikona Symbol Newtona

Testy

ikona Silnia i symbol Newtona


© medianauka.pl, 2016-07-09, ART-3204Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.