Test

TEST - Relacje w matematyce

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 6
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Niech ☼ oznacza pewną relację. Relacja ta jest zwrotna, gdy:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Prawo trychotomii mówi, że dla dowolnych dwóch liczb rzeczywistych zachodzi
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Które z poniższych symboli nie oznacza relacji?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Relacja "<" jest
zadanie Pytanie nr 5 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Niech ☼ oznacza pewną relację. Relacja ta jest symetryczna, gdy:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.