Analiza matematyczna

Analiza matematyczna jest to dziedzina matematyki, która powstała na bazie rachunku różniczkowego i całkowego, zajmująca się oprócz wcześniej wymienionych rachunków badaniem granic ciągów i funkcji, szeregów. Powstała w XVII w. Stworzyli ją niezależnie od siebie Isaac Newton oraz Gottfried Wilhelm Leibniz. Do tego działu zaliczamy także analizę funkcjonalną, równania różniczkowe oraz całkowe, a także rachunek wariacyjny. Analiza matematyczna to język, jakim się posługują inne dziedziny nauk ścisłych, chociażby fizyka.


Analiza matematyczna w zadaniach


Testy

Inne

Pytania

Pytania

Na czym polega analizowanie funkcji?

Aby zbadać funkcję, zwykle wykonujemy następujące czynności:

  • określamy dziedzinę i zbiór wartości funkcji;
  • znajdujemy miejsca zerowe;
  • wyznaczamy granice funkcji na krańcach dziedziny funkcji;
  • znajdujemy asymptoty wykresu funkcji;
  • określamy monotoniczność funkcji;
  • wyznaczamy ekstrema funkcji;
  • badamy parzystość i nieparzystość funkcji.

Wyniki powyższych badań warto wpisać do tabelki i na jej podstawie naszkicować wykres funkcji. W ten sposób badamy przebieg zmienności funkcji.

© medianauka.pl, 2016-07-08, A-3200
Data aktualizacji artykułu: 2023-02-03Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.