Test

TEST - Ciąg geometryczny

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Z ciągiem geometrycznym mamy do czynienia jeżeli
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Ciągiem geometrycznym nie jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jeżeli iloraz ciągu geometrycznego q>0, to ...
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wskaż ciąg geometryczny.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Liczbę an+1/an nazywamy
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

N-ty wyraz ciągu geometrycznego możemy obliczyć ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego o ilorazie q=2 jest równy 4. Oblicz piąty wyraz ciągu.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Suma n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego (an) dla q różnego od 1 wyraża się wzorem:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Obliczyć sumę pierwszych 5-ciu wyrazów ciągu, którego iloraz q=2, a pierwszy wyraz jest równy 4

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.