Ciągi

Ciąg liczbowy to pojęcie w matematyce oznaczające pewną funkcję, która odwzorowuje (w zależności czy definiujemy ciąg skończony, czy nieskończony) pewien zbiór liczb w niepusty zbiór liczb. Badamy tu różne rodzaje ciągów, w tym arytmetyczny i geometryczny oraz badamy ich właściwości. Definiujemy także w tym miejscu pojęcie granicy ciągu i badamy jej cechy.


TESTY I ZADANIA

Pytania

Pytania

Jak sprawdzić, czy ciąg jest arytmetyczny?

Jeżeli ciąg ma minimum trzy wyrazy i różnica między każdymi dwoma kolejnymi wyrazami jest taka sama, to mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym.

Jak sprawdzić, czy ciąg jest geometryczny?

Jeżeli ciąg ma minimum trzy wyrazy i iloraz każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest taki sam, to mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym.


© medianauka.pl, 2023-01-31, ART-4668Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.