Logo Media Nauka

Facebook

Otoczenie punktu

Definicja Definicja

Niech \varepsilon oznacza pewną liczbę dodatnią, a x_0 punkt na osi liczbowej OX
Otoczenie punktu x_0 jest to przedział otwarty (x_0-\varepsilon; x_0+\varepsilon).
Liczbę \varepsilon nazywamy promieniem otoczenia.

Otoczenie punktu oznaczamy symbolem U(x_0,\varepsilon)
Poniższa animacja ilustruje pojęcie otoczenia punktu.

Animacja

Animacja
Z powyższej definicji otoczenia punktu wynika, że dowolna liczba x należy do otoczenia wtedy i tylko wtedy, gdy jest większa od x_0-\varepsilon i mniejsza od x_0+\varepsilon
Możemy to zapisać za pomocą symboli matematycznych:
x \in U(x_0; \varepsilon)\Leftrightarrow x_0-\varepsilon < x < x_0+\varepsilon
Jeżeli wartość x0 przeniesiemy na drugą stronę obu nierówności, to otrzymamy
x\in{U(x_0;\varepsilon)}\Leftrightarrow -\varepsilon < x-x_0 < \varepsilon
Korzystając z pewnych własności wartości bezwzględnej możemy powyższe zapisać w następujący sposób:

x\in{U(x_0;\varepsilon)}\Leftrightarrow{|x-x_0|}<\varepsilon


© medianauka.pl, 2009-08-28, ART-309


Inne zagadnienia z tej lekcji

Granica ciąguGranica ciągu
Granica ciągu - definicja i omówienie właściwości granicy.
Obliczanie granic ciągówObliczanie granic ciągów
Jak obliczać granice ciągów?
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki 3D
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach
Kolorowe skarpetki - czarno-białe grochy
Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Dziwna Matematyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.