Test

TEST - Granica ciągu

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Liczba x należy do otoczenia U punktu x0 wtedy, gdy ...
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Prawie wszystkie wyrazy ciągu to ...
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Granicę oznaczamy symbolem
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

liczba g jest granicą ciągu, jeżeli
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Ciąg rozbieżny ...
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.


Wobec powyższego:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.