Logo Serwisu Media Nauka


biologia logo

Biologia

Biologia jest nauką o świecie ożywionym. Opisuje otaczający nas świat organizmów żywych, ich zachowań, cykl życiowy, zachowania, budowę i pochodzenie. Każdy żywy organizm na Ziemi, to cud różnorodności. Biologia stara się opisywać to bogactwo natury i jednocześnie znajdować wspólne cechy tych organizmów. W niniejszym serwisie zajmujemy się światem zwierząt, prezentacją poszczególnych gatunków w atlasach, artykuły z zakresu anatomii.


Ssaki

Ten dział serwisu został poświęcony ssakom. Zawiera informacje na temat wielu różnych gatunków oraz ich biologii. Opisujemy tutaj zwierzęta z całego świata, ich wygląd, zachowanie, środowisko występowania, status zagrożenia, miejsce w systematyce, a przede wszystkim zamieszczamy wiele interesujących zdjęć. W atlasie opisano większość gatunków żyjących na terenie Polski.

Liczba wszystkich opisanych w niniejszym serwisie gatunków: , w tym występujących w Polsce: .


szkielet psa
Szkielet psa

Tablica interaktywna
Budowa skóry ssaków
Budowa skóry

Tablica interaktywna
budowa zęba
Budowa zęba

Tablica interaktywna
Kości ręki
Kości ręki

Tablica interaktywna
budowa neuronu
Budowa neuronu

Tablica interaktywna
budowa oka
Budowa oka

Tablica interaktywna

Najnowsze artykuły z tego działu

Ptaki

Baza wiedzy o ptakach, ich klasyfikacji, cechach gatunkowych, sposobach zachowań. Atlas ptaków został zilustrowany wieloma zdjęciami i w niektórych przypadkach filmami lub plikami dźwiękowymi. Opisano tu wszystkie rzędy ptaków, jakie dziś występują na świecie. Można tu znaleźć także tablice interakcyjne, dzięki którym można poznać anatomię ptaków.

Liczba wszystkich opisanych w niniejszym serwisie gatunków: , w tym występujących w Polsce: .


Budowa pióra ptaków - ikona
Budowa pióra

Tablica interaktywna
Lotki - ikona
Lotki

Tablica interaktywna
Budowa szkieletu ptaka - ikona
Szkielet ptaka

Tablica interaktywna
budowa neuronu
Budowa neuronu

Tablica interaktywna

Najnowsze artykuły z tego działu

Gady

Baza wiedzy o gadach, cechach gatunkowych, zachowaniu, rozmnażaniu. Znajdziesz tu ciekawe informacje o wężach, żółwiach, jaszczurkach i krokodylach. Opisano tu wszystkie gatunki gadów występujących w Polsce w środowisku naturalnym. Karty atlasu zostały zilustrowane wieloma interesującymi zdjęciami.

Liczba wszystkich opisanych w niniejszym serwisie gatunków: , w tym występujących w Polsce: (są to wszystkie krajowe gatunki).


budowa neuronu
Budowa neuronu

Tablica interaktywna


Najnowsze artykuły z tego działu

Płazy

Baza wiedzy o płazach, ich taksonomii, cechach gatunkowych, sposobach zachowań, rozmnażania tych mało poznanych i rzadko lubianych zwierząt. Jest to jeden z najbardziej obszernych serwisów poświęconych tej grupie zwierząt, zilustrowany wieloma zdjęciami oraz treściami multimedialnymi.

Liczba wszystkich opisanych w niniejszym serwisie gatunków: , w tym występujących w Polsce: (są to wszystkie krajowe gatunki).


szkielet płazów
Szkielet żaby

Tablica interaktywna
anatomia żaby
Anatomia żaby

Tablica interaktywna
budowa neuronu
Budowa neuronu

Tablica interaktywna

Najnowsze artykuły z tego działu

Ryby

Ten dział naszego serwisu to przede wszystkim atlas ryb, w którym znajdują się informacje na temat taksonomii, cech gatunkowych, sposobów zachowań tej grupy zwierząt.

Liczba wszystkich opisanych w niniejszym serwisie gatunków: , w tym występujących w Polsce: .


budowa zewnętrzna ryby
Budowa zewnętrzna ryby

Tablica interaktywna
budowa neuronu
Budowa neuronu

Tablica interaktywna

Najnowsze artykuły z tego działu

Bezkręgowce

Ten dział to atlas bezkręgowców z wyłączeniem owadów, gdyż owady ze względu na liczbę gatunków doczekały się w naszym serwisie odrębnego działu. Pozostałe bezkręgowce są mało znane przeciętnemu człowiekowi. Tym bardziej zasługują na lepsze poznanie. Opisano tu wiele cech zwierząt zaliczanych do tej grupy, stanowiącej 97-99% wszystkich gatunków zwierząt, w tym mięczaki i pajęczaki.

Liczba wszystkich opisanych w niniejszym serwisie gatunków: , w tym występujących w Polsce: .


budowa zewnętrzna ryby
Budowa zewnętrzna ślimaka

Tablica interaktywna

Najnowsze artykuły z tego działu

Owady

Ten dział naszego serwisu to przede wszystkim atlas owadów, w którym znajdują się informacje na temat taksonomii, cech gatunkowych, sposobów zachowań tej fascynującej grupy zwierząt. Dzięki temu serwisowi można nauczyć się rozpoznawać gatunki chrząszczy, motyli, błonkówek, muchówek, pluskwiaków, prostoskrzydłych i wielu innych rzędów owadów.

Liczba wszystkich opisanych w niniejszym serwisie gatunków: , w tym występujących w Polsce: .


Najnowsze artykuły z tego działu

© Media Nauka, 2013-12-30, ART-2146

Data aktualizacji artykułu: 2017-03-05


Polecamy koszyk


angielska wersja